February 19th, 2012  Posted at   Project PIC

Humidity Temperature Monitoring 2

Read more… »

February 15th, 2012  Posted at   Lesson PIC

Sensor DHT11

Read more… »

February 11th, 2012  Posted at   Project PIC

GSM LCD Scroll

Read more… »

February 1st, 2012  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   10 Commentsarrow

Brushless DC Motor adalah motor yang mempunyai electronic control. Ia disediakan bersama motor drivernya. Di bawah adalah contoh Vexta Brushless DC Motor.

Read more… »

February 1st, 2012  Posted at   Lesson PIC
, arrow   |   3 Commentsarrow

Servo Controller adalah board untuk menggerakkan servo motor selain servo disambungkan terus kepada pin PIC. Kelebihan menggunakan servo controller adalah ia boleh digunakan untuk mengawal banyak servo. Di bawah adalah contoh servo controller.

Read more… »