May 28th, 2011  Posted at   Lesson PIC

Set Password 2

Read more… »

May 14th, 2011  Posted at   Lesson VB

HScrollBar dan VScrollBar digunakan untuk memasukkan nilai secara scroll mendatar atau menegak.

Read more… »

May 14th, 2011  Posted at   Lesson VB

Timer digunakan untuk melakukan perkara yang berterusan seperti untuk mengira.

Read more… »

May 6th, 2011  Posted at   Lesson PIC, Lesson VB

Serial Port membolehkan software di dalam komputer berhubung dengan hardware lain di luar. Misalnya menghubungkan Visual Basic dengan hardware PIC.

Read more… »

May 5th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   10 Commentsarrow

Modbus adalah serial communication protocol yang juga menggunakan UART signal. Modbus dihasilkan oleh Modicon pada 1979. Modbus menjadi komunikasi standart untuk peralatan elektronik industri seperti Programmable Logic Controller (PLC). Terdapat tiga jenis modbus iaitu Modbus RTU, Modbus ASCII dan Modbus TCP/IP.

Dalam sistem modbus, terdapat satu master dan satu atau lebih slave. Slave boleh dipasang sehingga 247 peralatan. Setiap peralatan slave mempunyai Slave Address yang unik iaitu dari nombor 1 hingga 247. Modbus Master akan meminta data daripada Modbus Slave.

Read more… »