April 13th, 2011  Posted at   Lesson PIC

ACS712 adalah Hall Effect current sensor. Current sensor ini boleh membaca arus DC dan AC.

Read more… »

April 13th, 2011  Posted at   Umum
arrow   |   4 Commentsarrow

Curve Fitting adalah cara mendapatkan persamaan matematik daripada data-data. Data-data contohnya diperolehi melaluiĀ  eksperimen dan data tersebut perlu ditukarkan kepada persamaan. Oleh itu, dengan menggunakan software Maple, mendapatkan persamaan sangat mudah. Contohnya data-data daripada current sensor di bawah perlu mencari persamaan matematiknya.

Current In (A) Voltage Out (V)
-3.00 1.95
-2.50 2.17
-2.00 2.18
-1.50 2.34
-1.00 2.42
-0.50 2.49
0.00 2.50
0.50 2.57
1.00 2.65
1.50 2.80
2.00 2.84
2.50 3.05
3.00 3.08

Read more… »

April 9th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   10 Commentsarrow

Set Time and Date

Read more… »

April 9th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   13 Commentsarrow

Read more… »

April 4th, 2011  Posted at   Project PIC
, arrow   |   34 Commentsarrow

Read more… »