April 9th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   13 Commentsarrow

Read more… »

April 4th, 2011  Posted at   Project PIC
, arrow   |   34 Commentsarrow

Read more… »

March 26th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   5 Commentsarrow

FlexiForce adalah sensor untuk mengesan tekanan dan FlexiBend adalah sensor untuk mengesan bengkok. FlexiForce dan FlexiBend beroperasi dengan perubahan nilai rintangannya.

FlexiForce Sensor

Read more… »

March 24th, 2011  Posted at   Elektronik

MOSFET adalah singkatan bagi Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET berfungsi sebagai amplifier atau switch juga seperti transistor. Perbezaannya transistor dikawal dengan arus Base manakala MOSFET dikawal dengan voltan Gate. MOSFET boleh mengalirkan arus yang lebih tinggi berbanding transistor.

Read more… »

March 17th, 2011  Posted at   Elektronik
arrow   |   14 Commentsarrow

Solar panel adalah alatan yang boleh menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Kaedah penukaran cahaya matahari terus kepada tenaga elektrik dikenali Photovoltaic (PV). Solar panel menghasilkan voltan arus terus.

Read more… »