February 8th, 2011  Posted at   Lesson PIC

PIR adalah singkatan bagi Passive Infrared. PIR sensor selalu digunakan untuk motion detector. Buzzer adalah alat yang boleh menghasilkan bunyi yang selalu digunakan sebagai alarm. Gabungan PIR sensor dan buzzer boleh menghasilkan satu projek ringkas bagi Motion Detector Alarm.

Read more… »

January 26th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   10 Commentsarrow

CMUCam adalah vision sensor yang mempunyai microcontroller. Data CMUCam boleh diperolehi melalui RS232 ataupun keluaran TTL. Gambar dibawah adalah CMUCam2.

Read more… »

January 25th, 2011  Posted at   Lesson PIC
, arrow   |   30 Commentsarrow

RF adalah singkatan bagi Radio Frequency. Low Cost RF Module terdiri daripada RF Transmitter dan RF Receiver.

Read more… »

January 21st, 2011  Posted at   Elektronik

AC-to-DC Converter adalah litar elektronik yang menukarkan voltan AC kepada voltan DC. Voltan AC selalunya diperolehi daripada plug di rumah dan penggunaan voltan DC selalunya lebih rendah daripada voltan AC di rumah. Oleh itu, litar AC-to-DC Converter biasanya step-down converter. Ia juga dikenali dengan nama Power Supply. Gambar di bawah adalah 12V Power Supply.

Read more… »

January 18th, 2011  Posted at   Elektronik

USB adalah port yang terdapat di komputer dan laptop. USB Converter membolehkan isyarat USB ditukarkan kepada isyarat lain untuk memudahkan sambungan dengan alat-alat lain. Antara isyarat lain yang selalu digunakan adalah UART, RS232 dan RS485.


USB to UART Converter

USB to RS485 Converter

Read more… »