January 17th, 2011  Posted at   Project PIC

PIC Temperature Control

Read more… »

January 14th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   9 Commentsarrow

Tri-colour LED adalah LED yang mempunyai tiga keluaran warna. Tri-colour LED boleh bernyala dengan warna merah, hijau ataupun biru iaitu warna-warna asas RGB. Tri-colour LED seolah-olah menggabungkan tiga biji LED dan mempunyai empat kaki. Salah satu kakinya adalah common.

Read more… »

December 29th, 2010  Posted at   Lesson PIC

Ultrasonic adalah bunyi yang mempunyai frekuensi tinggi melebihi frekuensi yang boleh di dengar oleh manusia. Ultrasonic di aplikasikan untuk sensor mengesan objek. Berikut adalah salah satu ultrasonic sensor iaitu MaxSonar.

Read more… »

December 28th, 2010  Posted at   Lesson PIC

Analog distance sensor adalah untuk mengukur jarak. Sensor ini boleh mengukur dari 20cm hingga 150cm. Keluarannya adalah voltan analog.

Read more… »

December 26th, 2010  Posted at   Umum
arrow   |   6 Commentsarrow

FPGA adalah singkatan bagi Field Programmable Gate Array. Jadi, FPGA boleh diprogramkan dengan digital logic dan boleh di programkan berulang-ulang kali. FPGA juga berupa IC. Jika microcontroller seperti PIC diprogramkan dengan Assembly Language atau C Language, PLC diprogramkan dengan Ladder Diagram, FPGA pula diprogramkan dengan HDL (Hardware Description Language) seperti Verilog.

Read more… »