January 16th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

Push Button adalah digunakan sebagai input untuk manusia memasukkan arahan. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 4 push button, 4 perintang 1kΩ dan LCD 16X2 bagi memaparkan nilai nombor. Tekan push button bagi mengubah nilai nombor mengikut fungsi setiap push button. Bagi program push button menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: Switch/Push Button.

Read more… »

January 14th, 2017  Posted at   Lesson ESPresso
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

January 13th, 2017  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

January 12th, 2017  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   1 Commentarrow

Read more… »

January 12th, 2017  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

Read more… »