February 10th, 2018  Posted at   Lesson Raspberry Pi
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

February 3rd, 2018  Posted at   Project Raspberry Pi, Project Web
arrow   |   2 Commentsarrow

Read more… »

February 1st, 2018  Posted at   Project Arduino, Project ESPresso Lite, Project Web

Read more… »

January 29th, 2018  Posted at   Lesson Web
arrow   |   No Commentsarrow

Prime Number atau Nombor Perdana adalah nombor yang lebih besar daripada satu yang faktor pembahaginya cuma satu dan nombor itu sendiri.

Cara mengira nombor perdana menggunakan php adalah seperti berikut

Read more… »

January 28th, 2018  Posted at   Project PCB
arrow   |   2 Commentsarrow

Read more… »