April 23rd, 2011  Posted at   Project PIC

electronic-dice

Read more… »

April 19th, 2011  Posted at   Lesson PIC

Sound sensor adalah sensor yang boleh mengesan bunyi. Ianya terdiri daripada mic dan juga circuit untuk menguatkan (amplifier) isyaratnya. Di bawah adalah salah satu sound sensor dengan keluarannya analog.

Read more… »

April 13th, 2011  Posted at   Lesson PIC

ACS712 adalah Hall Effect current sensor. Current sensor ini boleh membaca arus DC dan AC.

Read more… »

April 13th, 2011  Posted at   Umum
arrow   |   4 Commentsarrow

Curve Fitting adalah cara mendapatkan persamaan matematik daripada data-data. Data-data contohnya diperolehi melaluiĀ  eksperimen dan data tersebut perlu ditukarkan kepada persamaan. Oleh itu, dengan menggunakan software Maple, mendapatkan persamaan sangat mudah. Contohnya data-data daripada current sensor di bawah perlu mencari persamaan matematiknya.

Current In (A) Voltage Out (V)
-3.00 1.95
-2.50 2.17
-2.00 2.18
-1.50 2.34
-1.00 2.42
-0.50 2.49
0.00 2.50
0.50 2.57
1.00 2.65
1.50 2.80
2.00 2.84
2.50 3.05
3.00 3.08

Read more… »

April 9th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   10 Commentsarrow

Set Time and Date

Read more… »