May 5th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   10 Commentsarrow

Modbus adalah serial communication protocol yang juga menggunakan UART signal. Modbus dihasilkan oleh Modicon pada 1979. Modbus menjadi komunikasi standart untuk peralatan elektronik industri seperti Programmable Logic Controller (PLC). Terdapat tiga jenis modbus iaitu Modbus RTU, Modbus ASCII dan Modbus TCP/IP.

Dalam sistem modbus, terdapat satu master dan satu atau lebih slave. Slave boleh dipasang sehingga 247 peralatan. Setiap peralatan slave mempunyai Slave Address yang unik iaitu dari nombor 1 hingga 247. Modbus Master akan meminta data daripada Modbus Slave.

Read more… »

April 29th, 2011  Posted at   Umum
arrow   |   12 Commentsarrow

Pernahkah anda bermain Tic Tac Toe? Permainan yang dimainkan di atas grid 3X3 oleh dua orang pemain. Seorang pemain akan menandakan ‘X’ manakala seorang lagi akan menandakan ‘O’. Targetnya adalah mendapatkan satu barisan ‘X’ atau ‘O’. Kalau permainan Tic Tac Toe dalam bentuk elektronik, ia dibezakan dengan dua warna.

Read more… »

April 27th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   12 Commentsarrow

SPI adalah singkatan bagi Serial Peripheral Interface menggunakan Master Synchronous Serial Port (MSSP) Module. Address yang terlibat dalam operasi SPI adalah SSPCON, SSPSTAT, SSPBUF and SSPSR.

Read more… »

April 24th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   26 Commentsarrow

GPS adalah singkatan bagi Global Positioning System. GPS Receiver adalah alat yang memberikan maklumat kedudukan dan masa di mana-mana sahaja berada di atas muka bumi.

Read more… »

April 23rd, 2011  Posted at   Project PIC

electronic-dice

Read more… »