January 21st, 2011  Posted at   Elektronik

AC-to-DC Converter adalah litar elektronik yang menukarkan voltan AC kepada voltan DC. Voltan AC selalunya diperolehi daripada plug di rumah dan penggunaan voltan DC selalunya lebih rendah daripada voltan AC di rumah. Oleh itu, litar AC-to-DC Converter biasanya step-down converter. Ia juga dikenali dengan nama Power Supply. Gambar di bawah adalah 12V Power Supply.

Read more… »

January 18th, 2011  Posted at   Elektronik

USB adalah port yang terdapat di komputer dan laptop. USB Converter membolehkan isyarat USB ditukarkan kepada isyarat lain untuk memudahkan sambungan dengan alat-alat lain. Antara isyarat lain yang selalu digunakan adalah UART, RS232 dan RS485.


USB to UART Converter

USB to RS485 Converter

Read more… »

January 17th, 2011  Posted at   Project PIC

PIC Temperature Control

Read more… »

January 14th, 2011  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   9 Commentsarrow

Tri-colour LED adalah LED yang mempunyai tiga keluaran warna. Tri-colour LED boleh bernyala dengan warna merah, hijau ataupun biru iaitu warna-warna asas RGB. Tri-colour LED seolah-olah menggabungkan tiga biji LED dan mempunyai empat kaki. Salah satu kakinya adalah common.

Read more… »

December 29th, 2010  Posted at   Lesson PIC

Ultrasonic adalah bunyi yang mempunyai frekuensi tinggi melebihi frekuensi yang boleh di dengar oleh manusia. Ultrasonic di aplikasikan untuk sensor mengesan objek. Berikut adalah salah satu ultrasonic sensor iaitu MaxSonar.

Read more… »