January 9th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   1 Commentarrow

Read more… »

January 7th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

LCD adalah untuk paparan perkataan. Paparan LCD yang biasa adalah saiz 16X2. Litar dengan menggunakan Arduino Uno dan LCD 16X2 boleh memaparkan perkataan 16 character dengan 2 lines. Bagi program LCD HD44780 menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LCD HD44780.

Read more… »

January 6th, 2017  Posted at   Project Web
arrow   |   5 Commentsarrow

Read more… »

January 6th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

Seven Segment adalah komponen yang mengeluarkan cahaya seperti LED, namun susunan cahaya nya boleh membentuk paparan nombor. Ia seperti mempunyai lapan biji LED. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 8 perintang 330Ω dan 1 seven segment boleh memaparkan nombor 0-9. Bagi program seven segment menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: Seven Segment.

Read more… »

January 5th, 2017  Posted at   Lesson ESPresso
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »