December 26th, 2010  Posted at   Umum
arrow   |   6 Commentsarrow

FPGA adalah singkatan bagi Field Programmable Gate Array. Jadi, FPGA boleh diprogramkan dengan digital logic dan boleh di programkan berulang-ulang kali. FPGA juga berupa IC. Jika microcontroller seperti PIC diprogramkan dengan Assembly Language atau C Language, PLC diprogramkan dengan Ladder Diagram, FPGA pula diprogramkan dengan HDL (Hardware Description Language) seperti Verilog.

Read more… »

December 25th, 2010  Posted at   Lesson VB

Function adalah sebahagian kecil kod program yang merangkumi program tertentu yang ditetapkan.

Read more… »

December 25th, 2010  Posted at   Lesson VB

Variable adalah nama diberikan untuk merujuk kepada sesuatu nilai yang boleh berubah.

Read more… »

December 23rd, 2010  Posted at   Lesson VB

Lesson ini menunjukkan cara menggunakan kod program “if statement”.

Read more… »

December 23rd, 2010  Posted at   Lesson VB

Text Box bertujuan memasukkan input. Label bertujuan memaparkan sebarang perkataan.

Read more… »