August 30th, 2010  Posted at   Lesson PIC
, arrow   |   80 Commentsarrow

DC Motor adalah motor elektrik yang menggunakan arus terus (DC – Direct Current). DC Motor mempunyai dua terminal sahaja. Motor akan berpusing apabila dua terminal tersebut diberikan voltan mengikut keperluannya misalnya 12V. Arah pusingannya pula bergantung kepada polarity bekalan.

Read more… »

August 27th, 2010  Posted at   Project PIC

Sistem Angka Giliran 2

Read more… »

August 13th, 2010  Posted at   Umum
, arrow   |   2 Commentsarrow

Pernahkah anda bermain maze solving? Permainan laluan yang bersimpang siur, kemudian anda mencari jalan keluar dari titik permulaan sehingga ke penghujungnya. Permainan ini dahulu dimainkan di atas sehelai kertas. Kini, tak mencabar la main atas kertas. Kita programkan robot untuk menyelesaikan maze. Antara robot yang dihasilkan jurutera bagi permainan maze solving adalah robot Pololu 3pi.

Read more… »

August 12th, 2010  Posted at   Lesson PIC

PWM boleh menghasilkan analog voltage. PWM to Analog juga adalah merupakan DAC. Jika menggunakan R-2R Ladder, lapan output daripada microcontroller diperlukan untuk menghasilkan satu analog output. Menggunakan PWM, hanya satu output diperlukan bagi satu analog output dengan mengubah duty cycle nya sahaja. Litar PWM kepada voltan adalah seperti berikut.

Read more… »

August 11th, 2010  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   No Commentsarrow

Digital to Analog converter atau diringkaskan DAC adalah bagi menukarkan isyarat digital atau binary kepada nilai voltan. Cara paling mudah menghasilkan litar digital to analog converter adalah menggunakan R-2R ladder network. Litar R-2R ladder adalah seperti berikut.

Read more… »