March 23rd, 2010  Posted at   Umum

MATLAB adalah singkatan bagi Matrix Laboratorium, software yang dihasilkan oleh The MathWorks. MATLAB adalah software yang besar dan boleh menjalankan pelbagai jenis kerja seperti pengiraan matematik, plot graf, C programming dan simulation.

Read more… »

February 11th, 2010  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   19 Commentsarrow

PWM adalah singkatan bagi Pulse Width Modulation. PWM adalah satu teknik yang sangat berguna untuk mengawal litar analog daripada isyarat digital. Isyarat digital ini boleh dihasilkan daripada microcontroller. Address yang terlibat untuk menghasilan PWM dalam PIC16 adalah CCPCON, CCPR dan PR2.

Read more… »

February 4th, 2010  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   12 Commentsarrow

Interrupt adalah salah satu fungsi istimewa di dalam PIC. Interrupt digunakan untuk menempatkan program yang penting atas sebab berlakunya sesuatu punca. PIC16 mempunyai 15 punca interrupt. Pemilihan interrupt ditentukan oleh beberapa address iaitu INTCON, PIE1 dan PIE2.

Read more… »

February 2nd, 2010  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   20 Commentsarrow

Timer Module adalah salah satu fungsi dalam PIC untuk melakukan timer dan juga counter. Terdapat tiga jenis timer dalam PIC16 iaitu Timer0, Timer1 dan Timer2. Timer0 dan Timer2 adalah 8bit counter manakala Timer1 adalah 16bit counter.

Address-address yang terlibat dalam Timer0 adalah OPTION_REG dan TMR0, address untuk Timer1 adalah T1CON, TMR1H dan TMR1L manakala address untuk Timer2 adalah T2CON dan TMR2.

Read more… »

January 11th, 2010  Posted at   Pengetahuan Am

ASIMO adalah sebuah humanoid robot yang dikeluarkan oleh Honda. ASIMO adalah singkatan bagi Advanced StepsĀ  in Innovative Mobility. Ia berukuran 130cm tinggi dan berat 54kg. Cirinya yang sangat penting adalah sebuah robot yang boleh bergerak dengan menggunakan kaki seperti manusia. Kajian untuk membolehkan ASIMO berjalan sahaja mengambil masa bertahun-tahun sehinggalah terciptanya Walking Technology.

Walaupun kini pergerakan ASIMO dilihat seperti hiburan, tetapi pembangunan humanoid robot satu hari nanti pasti akan membantu kerja-kerja manusia. Sanggupkah anda mengupah ASIMO satu hari nanti bagi berkerja untuk anda? Mari kita lihat proses-proses awal perkembangan ASIMO.

Read more… »