August 14th, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   36 Commentsarrow

Keypad adalah satu set button yang disambung secara matrix. Kelebihan menggunakan keypad berbanding menggunakan button biasa adalah keypad memberikan lebih banyak button dan kurang I/O port. Contoh 4X4 keypad, memerlukan 8 port kerana ia disambung secara matrix.

Anda boleh juga membina sambungan sendiri dengan menggunakan push button. Sambungan bagi keypad adalah seperti di bawah.

Read more… »

July 20th, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   22 Commentsarrow

Bagaimana untuk PIC membaca signal dari switch atau push button?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Bagi active low, dalam keadaan biasa port PIC adalah high. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi low.

Manakala bagi active high, dalam keadaan biasa port PIC adalah low. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi high.

Read more… »

July 14th, 2009  Posted at   Umum

Anda sukakan teknologi? Sedar atau tidak sedar, segala keperluan manusia hari ini adalah hasil daripada teknologi. Apa yang kita miliki seperti rumah, kereta, handphone dan sebagainya adalah hasil pembangunan kejuruteraan.

Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.

Mari kita lihat tugas-tugas jurutera dalam bidang masing-masing.

Kejuruteraan elektrik merupakan satu bidang kejuruteraan yang mengkaji dan menggunakan ilmu elektrik, elektronik dan keelektromagnetan.

Read more… »

June 25th, 2009  Posted at   Lesson PIC

Bagaimana anda ingin menyalakan 7 Segment atau membuat kiraan nombor?
Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih sama ada menggunakan 7 segment Common anode atau Common Cathode. Sambungannya seperti di bawah.

Read more… »

June 23rd, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   13 Commentsarrow

Bagaimana anda ingin menyalakan LED atau membuat LED berkelip-kelip?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Read more… »