July 14th, 2009  Posted at   Umum

Anda sukakan teknologi? Sedar atau tidak sedar, segala keperluan manusia hari ini adalah hasil daripada teknologi. Apa yang kita miliki seperti rumah, kereta, handphone dan sebagainya adalah hasil pembangunan kejuruteraan.

Kejuruteraan ialah salah satu aplikasi sains untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kejuruteraan menggabungkan pengetahuan, matematik, dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pengamal kejuruteraan profesional dipanggil jurutera.

Mari kita lihat tugas-tugas jurutera dalam bidang masing-masing.

Kejuruteraan elektrik merupakan satu bidang kejuruteraan yang mengkaji dan menggunakan ilmu elektrik, elektronik dan keelektromagnetan.

Read more… »

June 25th, 2009  Posted at   Lesson PIC

Bagaimana anda ingin menyalakan 7 Segment atau membuat kiraan nombor?
Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih sama ada menggunakan 7 segment Common anode atau Common Cathode. Sambungannya seperti di bawah.

Read more… »

June 23rd, 2009  Posted at   Lesson PIC
arrow   |   13 Commentsarrow

Bagaimana anda ingin menyalakan LED atau membuat LED berkelip-kelip?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Read more… »

June 22nd, 2009  Posted at   Umum

MPLab adalah software yang digunakan untuk membuat programming dan download program kepada PIC. MPLab boleh digunakan bagi Assembly Language dan C Language.

Dari segi hardware pula, saya menggunakan USB Programmer dari Cytron.  Ia compatible dengan Programmer PICkit2.

Sebelum membuat program, anda juga perlu memilih compiler yang sesuai. Bagi MBLab v8.20, telah tersedia HI-TECH ANSI C Compiler untuk support C Language. Compiler ini diperlukan untuk menukarkan C Language kepada file .hex. File .hex ini yang akan di download ke dalam PIC.

Saya telah menyediakan step-by-step cara menggunakan MPLAB v8.20 ini dalam bentuk PowerPoint.

Read more… »

June 10th, 2009  Posted at   Umum

Projek smart car ini adalah untuk pertandingan perlumbaan kereta elektrik yang di anjurkan oleh IEEE dan Freescale Malaysia pada Disember 2008. Ini adalah projek saya yang terakhir ketika di universiti. Smart car ini direka untuk bergerak secara automatik dan mengikut garisan yang berwarna hitam.

Smart car ini menggunakan microcontroller daripada Freescale. Microcontroller ini di berikan percuma oleh Freescale. Model microcontroller ini adalah MC9S12DG128. Pertandingan ini selain memberi peluang pelajar mengaplikasikan kemahiran, malah juga memberi peluang Freescale menguji produk microcontroller mereka.

Read more… »