Cara Untuk Design PCB Menggunakan Protel

PCB adalah singkatan bagi Printed Circuit Board. PCB digunakan untuk menghasilkan satu projek elektrik dengan kemas. Berbanding menggunakan Strip Board atau Breadboard/Protoboard. Apabila membuat design dengan PCB, kedudukan komponen diatasnya lebih kemas dan tersusun. Dengan kedudukan komponen yang teratur, saiz PCB boleh menjadi lebih kecil dan juga projek elektrik anda lebih baik.

Design PCB adalah satu kemahiran yang harus diketahui oleh engineer elektrik. Software yang saya gunakan untuk design PCB ini adalah Protel DXP 2004. Ia amat mudah digunakan dan friendly user. Ia boleh digunakan untuk membuat design single layer ataupun lebih. Kebiasaanya hanya single layer dan double layer yang digunakan.

Read More

PIC Lesson: LCD HD44780

LCD (Liquid Crystal Display) adalah satu alat untuk display pelbagai character. Antaranya LCD yang mempunyai dot matrix controller HD44780. HD44780 boleh beroperasi pada 5X8 atau 5X10 dot matrix. LCD ini mempunyai beberapa saiz mengikut bilangan character. Antaranya 16X2 atau 20X4 character. 16X2 character bermakna LCD itu mempunyai 16 character pada line dengan 2 lines. LCD ini mempunyai 16 pins.

Read More

PIC Lesson: Dot Matrix

Dot Matrix adalah sejenis display yang seakan-akan 7 Segment. Kelebihannya berbanding 7 Segment adalah Dot Matrix boleh memaparkan lebih banyak character berbanding 7 Segment yang hanya memaparkan nombor. Binaan Dot Matrix adalah seperti sejumlah LED yang disambung secara matrix. Contoh 8X8 Dot Matrix, mempunyai 64 LED di dalam satu set.

Read More

PIC Lesson: Keypad

Keypad adalah satu set button yang disambung secara matrix. Kelebihan menggunakan keypad berbanding menggunakan button biasa adalah keypad memberikan lebih banyak button dan kurang I/O port. Contoh 4X4 keypad, memerlukan 8 port kerana ia disambung secara matrix.

Anda boleh juga membina sambungan sendiri dengan menggunakan push button. Sambungan bagi keypad adalah seperti di bawah.

Read More

PIC Lesson: Push Button

Bagaimana untuk PIC membaca signal dari switch atau push button?

Langkah pertama anda perlu tahu cara sambungannya. Untuk di sambungkan kepada Microcontroller PIC, anda boleh memilih untuk membuat ‘active high’ atau ‘active low’. Sambungannya seperti di bawah.

Bagi active low, dalam keadaan biasa port PIC adalah high. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi low.

Manakala bagi active high, dalam keadaan biasa port PIC adalah low. Apabila suis di tekan, port PIC akan menjadi high.

Read More