January 23rd, 2017  Posted at   Project PIC
arrow   |   1 Commentarrow

Read more… »

January 23rd, 2017  Posted at   Project PIC
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

January 17th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

Keypad adalah satu komponen yang mempunyai banyak button. Misalnya keypad 4X4 mempunyai 16 button. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, LCD 16X2 dan keypad 4X4 bagi memasukkan nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, * dan #. Bagi program push button menggunakan Arduino, rujuk CT-Uno Lesson: Keypad. Paparan simulation selepas keypad ditekan adalah seperti berikut.

Read more… »

January 16th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

Push Button adalah digunakan sebagai input untuk manusia memasukkan arahan. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 4 push button, 4 perintang 1kΩ dan LCD 16X2 bagi memaparkan nilai nombor. Tekan push button bagi mengubah nilai nombor mengikut fungsi setiap push button. Bagi program push button menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: Switch/Push Button.

Read more… »

January 14th, 2017  Posted at   Lesson ESPresso
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »