January 13th, 2017  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

January 12th, 2017  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   1 Commentarrow

Read more… »

January 12th, 2017  Posted at   Lesson Arduino
arrow   |   2 Commentsarrow

Read more… »

January 9th, 2017  Posted at   Project Arduino
arrow   |   1 Commentarrow

Read more… »

January 7th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

LCD adalah untuk paparan perkataan. Paparan LCD yang biasa adalah saiz 16X2. Litar dengan menggunakan Arduino Uno dan LCD 16X2 boleh memaparkan perkataan 16 character dengan 2 lines. Bagi program LCD HD44780 menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LCD HD44780.

Read more… »