January 6th, 2017  Posted at   Project Web
arrow   |   5 Commentsarrow

Read more… »

January 6th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

Seven Segment adalah komponen yang mengeluarkan cahaya seperti LED, namun susunan cahaya nya boleh membentuk paparan nombor. Ia seperti mempunyai lapan biji LED. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 8 perintang 330Ω dan 1 seven segment boleh memaparkan nombor 0-9. Bagi program seven segment menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: Seven Segment.

Read more… »

January 5th, 2017  Posted at   Lesson ESPresso
arrow   |   No Commentsarrow

Read more… »

January 5th, 2017  Posted at   Simulation
arrow   |   No Commentsarrow

LED adalah komponen paling asas untuk digunakan. LED boleh mengeluarkan cahaya apabila dibekalkan voltage. Litar dengan menggunakan Arduino Uno, 1 perintang 330Ω dan 1 LED boleh mengawal ON/OFF iaitu mematikan dan menghidupkan LED. Bagi program LED menggunakan PIC, rujuk PIC Lesson: LED.

Read more… »

January 4th, 2017  Posted at   Lesson Web
arrow   |   No Commentsarrow

PHPExcel adalah php code untuk read, write dan create Excel document. Code nya boleh download di phpexcel.codeplex.com. File yang penting nya di dalam folder Classes.

Permulaan untuk hasilkan file Excel.

Read more… »