PCB Project: ESP32 Relay Switch


(Pengeluaran board ini telah dihentikan) PCB ESP32 Relay Switch ini bersaiz 91mm X 81mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas dan pandangan bawah PCB ini. PCB ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. ESP32 Button Switch
  2. ESP32 NFC Switch
  3. ESP32 IOT 4G Switch
  4. ESP32 IOT Monitor and Control


One response to “PCB Project: ESP32 Relay Switch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *