PCB Project: ESPresso NFC


PCB ESPresso NFC ini bersaiz 104mm X 51mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan dalam dan pandangan atas PCB ini. PCB ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. IOT NFC Attendance System with SD Card


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *