PCB Project: NodeMCU RS485

March 11th, 2019  Posted at   Project PCB
arrow   |   No Commentsarrow

PCB NodeMCU RS485 ini bersaiz 71mm X 48mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas dan pandangan bawah PCB ini. PCB ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. NodeMCU IOT Temperature
  2. NodeMCU IOT Humidity Temperature
  3. NodeMCU IOT Door Lock
  4. NodeMCU IOT Energy Monitoring
  5. NodeMCU IOT Energy Monitoring Thingspeak

Leave a Reply

What is 12 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)