PCB Project: PIC Attendance System


Board ini bersaiz 119mm X 118mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas Attendance System ini.

Board ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. RFID Attendance System
  2. RFID Attendance and Access System
  3. RFID Attendance System with GSM
  4. Fingerprint Attendance System
  5. Fingerprint Attendance and Access System
  6. Fingerprint Library Management with RFID
  7. Fingerprint Attendance System with GSM
  8. Fingerprint Attendance and Access System with GSM
  9. Fingerprint Library Management with RFID and GSM
  10. Fingerprint Attendance System with Barcode


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *