PCB Project: PIC Door Lock


PCB PIC Door Lock ini bersaiz 116mm X 98mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan dalam dan pandangan atas PCB ini. Board ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. Password Door Lock
  2. RFID Door Lock
  3. Password Door Lock GSM
  4. Fingerprint Door Lock
  5. Fingerprint Door Lock GSM


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *