PCB Project: PIC Relay Access


PCB PIC Relay Access ini bersaiz 68mm X 41mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan dalam dan pandangan atas PCB ini. PCB ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. Dark atau Light Activated Relay
  2. Latching Relay


One response to “PCB Project: PIC Relay Access”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *