PCB Project: Rpi Relay Switch


(Pengeluaran board ini telah dihentikan) PCB RPi Relay Switch ini bersaiz 100mm X 81mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan dalam, pandangan atas dan pandangan bawah PCB ini. PCB ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. RPi Telegram Switch
  2. RPi IOT Switch
  3. RPi IOT Humidity Temperature
  4. Telegram Photo


One response to “PCB Project: Rpi Relay Switch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *