PCB Project: RS485 Analog

February 1st, 2019  Posted at   Project PCB
arrow   |   No Commentsarrow

PCB Mega RS485 adalah menggunakan Arduino Mega supaya boleh membaca sehingga 16 input analog. Selain itu board ini mempunyai satu output relay dan satu input optocoupler. Board ini boleh dihubungkan dengan alatan lain secara RS485. Board ini bersaiz 95mm X 86mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas dan bawah board ini.

Leave a Reply

What is 15 + 5 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)