PCB Project: RS485 Analog


PCB Mega RS485 adalah menggunakan Arduino Mega supaya boleh membaca sehingga 16 input analog. Selain itu board ini mempunyai satu output relay dan satu input optocoupler. Board ini boleh dihubungkan dengan alatan lain secara RS485. Board ini bersaiz 95mm X 86mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas dan bawah board ini.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *