PCB Project: TTGO NFC


PCB TTGO NFC ini bersaiz 95mm X 85mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas dan pandangan dalam PCB ini.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *