PCB Project: TTGO Relay Switch


(Pengeluaran board ini telah dihentikan) PCB TTGO Relay Switch ini bersaiz 81mm X 81mm. PCB ini mempunyai dua layer. Berikut adalah pandangan atas dan pandangan bawah PCB ini. PCB ini boleh digunakan untuk projek:-

  1. Clock Signboard (32×8)
  2. IOT Signboard (32X8) with MQTT, Telegram, Blynk
  3. Assistant Switch
  4. IOT Switch with MQTT, Telegram, Blynk
  5. ESP32 Bluetooth Switch


One response to “PCB Project: TTGO Relay Switch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *