PIC Lesson: Serial RGB LED


Serial RGB LED

Serial RGB LED adalah LED multi-colour menggunakan LED SMD WS2812B. Ia menggunakan komunikasi 1Wire.

Setiap LED mempunyai tiga warna iaitu Merah (Red), Hijau (Green) dan Biru (Blue) dengan setiap warnanya boleh dikawal kecerahan menggunakan 8bit data. Oleh itu keseluruhan data bagi setiap Serial RGB LED adalah 24bit.

Cara menghantar bit 0 dan bit 1 adalah di bawah.

Signal Serial RGB LED

Saya menggunakan nilai-nilai berikut

  • T0H = 0.3uS
  • T0L = 0.9uS
  • T1H = 0.8uS
  • T1L = 0.4uS
  • Treset = 50uS

Berikut adalah video demo Serial RGB LED.

PIC Source Code

Sertai Telegram Group bagi dapatkan source code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *