PIC Project: Auto Water Level

February 18th, 2018  Posted at   Project PIC
arrow   |   No Commentsarrow

Auto Water Level adalah projek yang memaparkan peratusan level air dan mengawal nya. Sekiranya level air telah 0%, relay akan dihidupkan bagi menghidupkan pam air dan memasukkan air semula. Sekiranya level air telah 100%, relay akan dimatikan bagi menghentikan pam air. Bagi versi Arduino, boleh rujuk Arduino Project: Auto Water Level.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek PIC Auto Water Level adalah RM340 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 4 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)