PIC Project: GSM Smart Home

March 19th, 2013  Posted at   Project PIC

GSM Smart Home

GSM Smart Home adalah projek yang mengawal kipas dan lampu secara automatik. Projek ini mengira bilangan orang yang masuk ataupun keluar daripada bilik menggunakan IR sensor. Sebanyak dua IR sensor diperlukan untuk menentukan pergerakan orang tersebut sama ada menghala masuk ataupun menghala keluar.

Sekiranya kiraan dalam bilik tersebut mempunyai orang, kipas dan lampu akan dihidupkan. Apabila kiraan tersebut kosong, kipas dan lampu akan dimatikan. Terdapat juga magnetic lock untuk mengunci pintu utama.

Projek ini boleh disetkan sebanyak 20 password dan 10 nombor telefon. Sekiranya seseorang cuba membuka pintu utama dan memasukkan password yang salah lebih daripada tiga kali, SMS akan dihantar kepada setiap nombor telefon yang telah di setkan. Kemudian sistem akan terkunci selama dua minit.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Schematic GSM Smart Home

Harga projek GSM Smart Home adalah RM800 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

25 Responses to “PIC Project: GSM Smart Home”

  1. Nurul Hammirul Khalif Bin Hazri says:

    How can i buy this project?

  2. ahmad says:

    Assalammualaikum. Boleh saya tahu kos project ini. hardware n software termasuk program. kalau boleh nyatakan harga program sahaja sekali.

  3. abdulrahman almazroui says:

    where can i find your e-mail

Leave a Reply

What is 7 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)