PIC Project: NFC Payment System

April 28th, 2018  Posted at   Project PIC
arrow   |   No Commentsarrow

NFC Payment System adalah projek yang membaca nilai duit di dalam Mifare Tag. Sistem boleh menambah nilai duit di dalam Mifare Tag. Kemudian apabila pengguna membelanja nilai duit tersebut, sistem akan menolak baki duit di dalam Mifare Tag tersebut.

Di dalam Admin Mode terdapat setting-setting iaitu menukar password, menukar masa dan tarikh, on/off LCD backlight serta check balance dan add balance mifare tag.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek NFC Payment System adalah RM930 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 6 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)