PIC Project: NFC Payment System


NFC Payment System adalah projek yang membaca nilai duit di dalam Mifare Tag. Sistem boleh menambah nilai duit di dalam Mifare Tag. Kemudian apabila pengguna membelanja nilai duit tersebut, sistem akan menolak baki duit di dalam Mifare Tag tersebut.

Di dalam Admin Mode terdapat setting-setting iaitu menukar password, menukar masa dan tarikh, on/off LCD backlight serta check balance dan add balance mifare tag.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Senarai komponen projek NFC Payment System seperti berikut.
No Component Label Unit
1 024 PCB PIC Door Access (125mm X 99mm) PCB 1
2 Buzzer-PCB Mount Buzzer 1
3 Capacitor Ceramic 0.1uF C3 1
4 Capacitor Electrolytic 10uF C1-C2 2
5 Cell Battery CR2032 Battery 3V 1
6 Cell Battery Holder Battery 3V 1
7 Crystal RTC 32.768kHz XTAL1 1
8 DC Jack Female DC Jack Female 1
9 Diode 1N4001 D1 1
10 IC DS1307 DIP DS1307 1
11 IC PIC16F1939 DIP PIC16F1939 1
12 IC Socket 40pin PIC16F1939 1
13 IC Socket 8pin DS1307 1
14 Keypad 4X4 Keypad 1
15 LCD 16X2 LCD 1
16 Mifare Card UART 5
17 Mifare Reader Module SL025M UART 1
18 PCB Connector Header (Right) 3 Ways UART 1
19 PCB Connector Header (Right) 3 Ways PWR_1 1
20 PCB Connector Housing 3 Ways PWR_1 1
21 PCB Connector Housing 3 Ways UART 1
22 PCB Stand (screw nut) PCB Stand 8
23 Resistor 0.25W 10K R2-R5 4
24 Resistor 0.25W 10K R13-R14 2
25 Resistor 0.25W 1K/4.7K R8 1
26 Resistor 0.25W 330 R1 1
27 Resistor 0.25W 330 R6, R7, R9, R10 4
28 Right Angle Pin Header (Male) ICSP 1
29 Slide Switch S1 1
30 Terminal Block 2 Way PWR 1
31 Terminal Pin UART 1
32 Terminal Pin PWR_1 3
33 Transistor 2N2222 Q1 1
34 Voltage Regulator 5V TO220 7805 1

Harga projek NFC Payment System adalah RM840 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.


2 responses to “PIC Project: NFC Payment System”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *