PIC Project: Password Door Access

Password Door Access V2

Password Door Access adalah projek security untuk mengunci pintu menggunakan magnetic lock. Pintu hanya boleh dibuka dengan memasukkan password yang betul.

Selepas password yang betul dimasukkan, magnetic lock akan dibuka selama sepuluh saat sekiranya pengguna tidak menekan apa-apa butang lagi.

Semasa pintu dibuka, terdapat setting-setting yang boleh diubah seperti menukar password, menukar masa dan tarikh, on/off bunyi dan on/off LCD backlight. Bagi versi Arduino, boleh rujuk Arduino Project: Password Door Access.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Schematic Password Door Access 2

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

PCB Password Door Access 2

Harga projek PIC Password Door Access adalah RM500 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

38 Replies to “PIC Project: Password Door Access”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.