PIC Project: Password Key Box Access

September 20th, 2016  Posted at   Project PIC
arrow   |   No Commentsarrow

password-key-box-access

Password Key Box Access adalah projek security yang mengunci kotak kunci. Setiap pengguna yang ingin mengambil kunci perlu memasukkan password dan nama pengguna itu akan di simpan sehingga kunci itu dipulangkan semula. Pada waktu yang ditetapkan contoh nya pada waktu habis pejabat, sistem akan membunyikan buzzer dan memaparkan nama pengguna yang masih belum memulangkan kunci tersebut.

Skematiknya adalah seperti berikut.

schematic-password-key-box-access

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

pcb-password-key-box-access

Harga projek Password Key Box Access adalah RM540 dan RFID Key Box Access adalah RM740 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 3 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)