PIC Project: Sistem Angka Giliran

August 27th, 2010  Posted at   Project PIC

Sistem Angka Giliran 2

Sistem Angka Giliran mengaplikasikan sistem yang terdapat seperti di bank, pejabat pos dan tempat-tempat lain yang berkaunter. Projek ini menggunakan Character LCD dan 4 push button mewakili 4 buah kaunter. Setiap button diletakkan di setiap kaunter. Pegawai yang bertugas di kaunter akan menekan button untuk memanggil angka giliran.

Skematiknya adalah seperti berikut.

Schematic Sistem Angka Giliran

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

PCB Sistem Angka Giliran

Harga projek Sistem Angka Giliran adalah RM180 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

PIC Source Code

35 Responses to “PIC Project: Sistem Angka Giliran”

  1. irfan says:

    asslamualaikum, say hendak beli projek ini boleh ?

Leave a Reply

What is 14 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)