Pine Script: Fibonacci


Fibonacci adalah analisis teknikal yang menandakan kawasan berkaitan sokongan atau rintangan. Garisan sokongan dan rintangan ditandakan dengan nombor-nombor Fibonacci. Nombor peratusan Fibonacci ialah 23.6%, 38.2%, 61.8% dan 78.6%. Peratusan 50% juga ada digunakan walaupun bukan nombor Fibonacci sebenar.

Maklumat tambahan di Majalah Labur.

Berikut adalah demo Fibonacci line.

Pine Script Code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *