Pine Script: Plotshape

Bagi menandakan sesuatu bar pada chart, terdapat beberapa cara untuk plot pada bar. Cara tersebut adalah plotshape, plotchar dan plotarrow. Pada contoh ini menggunakan plotshape. Plotshape dengan berpandukan condition atau syarat seperti close lebih besar daripada open atau sebaliknya. Dengan syarat itu, boleh menetapkan lokasi plot, bentuk plot dan warna plot.

Rujukan tambahan di https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/annotations/Plotting_shapes_chars_and_arrows.html

Berikut adalah demo plotshape.

Pine Script Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.