Pine Script: Plotshape


Bagi menandakan sesuatu bar pada chart, terdapat beberapa cara untuk plot pada bar. Cara tersebut adalah plotshape, plotchar dan plotarrow. Pada contoh ini menggunakan plotshape. Plotshape dengan berpandukan condition atau syarat seperti close lebih besar daripada open atau sebaliknya. Dengan syarat itu, boleh menetapkan lokasi plot, bentuk plot dan warna plot.

Rujukan tambahan di https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v4/annotations/Plotting_shapes_chars_and_arrows.html

Berikut adalah demo plotshape.

Pine Script Code


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *