Plugin: Datatables


Datatables adalah plugin library untuk Javascript dan CSS. Datatables digunakan untuk beberapa fungsi seperti pagination, instant search dan multi-column ordering. Datatables boleh diperolehi di datatables.net.

Datatables CDN adalah dua file berikut serta memerlukan jQuery.

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/1.10.12/css/jquery.dataTables.min.css">
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.12/js/jquery.dataTables.min.js"></script>

Function bagi menggunakan datatables adalah seperti berikut.

$(document).ready(function(){
 $('#myTable').DataTable();
});

Datatables example


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *