Pololu Pushbutton Power Switch

Pololu Power Switch

Pololu Pushbutton Power Switch berfungsi sebagai elektronik suis. Ia boleh digunakan untuk mematikan dan menghidupkan bekalan DC utama. Kelebihannya ialah ia boleh dimatikan secara automatik melalui satu signal daripada microcontroller. Fungsi nya adalah seperti gambarajah di bawah.

Pololu

3 Replies to “Pololu Pushbutton Power Switch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.