Pololu Pushbutton Power Switch


Pololu Power Switch

Pololu Pushbutton Power Switch berfungsi sebagai elektronik suis. Ia boleh digunakan untuk mematikan dan menghidupkan bekalan DC utama. Kelebihannya ialah ia boleh dimatikan secara automatik melalui satu signal daripada microcontroller. Fungsi nya adalah seperti gambarajah di bawah.

Pololu


3 responses to “Pololu Pushbutton Power Switch”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *