Project Android: QR Door Access

July 11th, 2019  Posted at   Project Android, Project ESPresso Lite
arrow   |   No Commentsarrow

QR Door Access adalah projek security untuk mengunci pintu menggunakan magnetic lock. Pintu boleh dibuka dengan hanya mengimbas QR Code dan menghantar arahan membuka pintu melalui wifi.

Selepas mengimbas QR Code yang betul, magnetic lock akan dibuka selama sepuluh saat sekiranya pengguna tidak menekan apa-apa butang lagi.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Harga projek QR Door Access adalah RM420 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.

Leave a Reply

What is 9 + 13 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)