Project: Detector & Counter


Project Detector & Counter adalah projek mengira bilangan pergerakan oleh mesin. Terdapat fungsi automatik mematikan relay apabila bilangan mencapai set yang ditetapkan serta memaparkan rpm pergerakan. Projek ini menggunakan PCB Detector & Counter.

Cara kiraan rpm adalah dengan mengira bilangan pulse dari sensor setiap 0.3s. Oleh itu setiap pulse akan memberi nilai 200rpm iaitu 60s bahagi dengan 0.3s. Bacaan rpm akan diambil sebanyak 30 data, kemudian bacaan rpm nya akan mengambil bacaan purata. Oleh itu, unit terkecil bagi bacaan rpm adalah 6rpm iaitu 200rpm bahagi dengan 30 data.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Berikut adalah demo nya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *