Project: GSM AC Monitor


GSM AC Monitor 1

Projek GSM AC Monitor adalah projek untuk menghidupkan dan mematikan relay serta pemberitahuan terhadap input AC sekiranya power up atau power down. Projek ini menggunakan GSM2 Click. Kawalan relay adalah seperti projek GSM Switch. Projek ini menggunakan interface VB.

GSM AC Monitor 2

Berikut adalah demo nya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *