Project: MQTT Charger Station


MQTT Charger Station adalah projek yang menghidupkan dan mematikan charger seperti charger kereta elektrik melalui komunikasi MQTT. MQTT boleh mengawal ON/OFF relay dan set kan interval. Setiap kali interval, charger station akan menghantar nilai energy melalui MQTT. Selain itu, terdapat backup bacaan di simpan di dalam SD Card.

Selain projek ini yang membaca energy meter, boleh juga mengawal parking barrier seperti MQTT Parking Barrier.

Skematiknya adalah seperti berikut.

PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.

Berikut adalah demo nya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *