Project XBee Water Level


VB XBee Water Level

Project XBee Water Level adalah untuk memantau paras air yang bertakung. Ia boleh memantau lebih daripada satu kawasan mengikut ID yang boleh disetkan.

XBee Water Level 1

XBee Water Level 2

Berikut adalah demo nya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *