Projek

Setiap tempahan projek boleh disiapkan antara 2 – 6 minggu bergantung pada keadaan semasa. Bagi melihat senarai penuh projek dan harga, boleh lihat di Senarai Harga dan hubungi di Tentang Saya.

PCB PROJECT
Project 001: PIC Development Board V1
Project 002: PIC Development Board V2
Project 003: Arduino Bootloader
Project 004: PIC Relay Access
Project 005: Arduino Relay Access
Project 006: NodeMCU Relay Access
Project 007: TTGO Relay Access
Project 008: LED Running Light
Project 009: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 010: PIC Relay Switch
Project 011: Arduino Relay Switch
Project 012: ESP32 Relay Switch
Project 013: TTGO Relay Switch
Project 014: TTGO Relay Switch V2
Project 015: RPi Relay Switch
Project 016: RPi Relay Switch V2
Project 017: PIC LCD
Project 018: Seven Segment Display
Project 019: LED Signboard (16X8)
Project 020: PIC Four Input
Project 021: Arduino Four Input
Project 022: TTGO Four Input
Project 023: RPi Four Input
Project 024: PIC Door Access
Project 025: Arduino Door Access
Project 026: ESPresso Door Access
Project 027: TTGO Door Access
Project 028: TTGOC Door Access
Project 029: PIC Signboard Dot Matrix
Project 030: Arduino Signboard Dot Matrix
Project 031: LCD Monitoring
Project 032: ESP32 Monitoring
Project 033: ESPresso Monitoring
Project 034: TTGO Monitoring
Project 035: Switch Control Dimmer
Project 036: Logic Gate IC Tester
Project 037: Relay Controller
Project 038: PIC Door Lock
Project 039: Arduino Door Lock
Project 040: Arduino Data Logger
Project 041: Arduino MPU6050
Project 042: Arduino Eight Input
Project 043: Arduino GPS Tracker
Project 044: Arduino GPS SIM800
Project 045: Arduino GPS RF
Project 046: Arduino GPS AC
Project 047: ESPresso NFC
Project 048: ESPresso NFC SIM800
Project 049: ESP32 RS485
Project 050: ESPresso RS485
Project 051: Mega RS485
Project 052: NodeMCU RS485
Project 053: RPi RS485
Project 054: RPi RS485 POE
Project 055: TTGO GPS
Project 056: TTGO IO
Project 057: TTGO NFC
Project 058: TTGOC Mosfet
Project 059: TTGOC Opto
Project 060: TTGOD Mosfet
Project 061: Parking System
Project 062: RS485 Analog
Project 063: RS485 Cube Servo
Project 064: RS485 Sensor
Project 065: RS485 Seven Segment
Project 066: ESP32 Touch
Project 067: PIC Cube Servo
Project 068: ESPresso Cube Servo
Project 069: ESP32 Cube Servo
Project 070: RPi 16 Input
Project 071: RPi 16 Output
Project 072: PIC Attendance System
Project 073: Arduino Attendance System
Project 074: USB SL025M
Project 075: Emergency Stop Plunger
Project 076: PIC Lesson Kit
Project 077: PIC Modbus
Project 078: Input Monitor
Project 079: Mobile Robot Controller
Project 080: Joystick Controller
Project 081: Jam Solat
Project 082: Timing Gate
Project 083: Hand Gesture
Project 084: IOT Switch 5 Channel
Project 085: IOT Switch 8 Channel
Project 086: IOT Switch 16 Channel
Project 087: Detector & Counter
Project 088: ESPresso Charger Station
Project 089: ESP32 Charger Station V1
Project 090: ESP32 Charger Station V2
Project 091: ESPresso Charger Control
Project 092: ESP32 Data Logger V1
Project 093: ESP32 Data Logger V2
Project 094: ESP32 Data Logger V3
Project 095: RPi Data Logger
Project 096: Motor Controller
Project 097: Mega Load Cell
Project 098: PIC 16 Analog Input
Project 099: TTGO MP3
Project 100: IO Expander

PIC PROJECT
Project 101: Dark / Light Activated Relay
Project 102: LED Running Light
Project 103: Latching Relay
Project 104: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 105: PIC Button Switch
Project 106: Dot Matrix Lift Display
Project 107: Sistem Angka Giliran
Project 108: Simple Digital Clock
Project 109: Electronic Dice
Project 110: Timer and Stopwatch
Project 111: LED Signboard (16X8)
Project 112: PIC Relay Timer
Project 113: Seven Segment Temperature
Project 114: PIC Calculator
Project 115: Timer and Stopwatch Signboard
Project 116: Clock Signboard
Project 117: PIC Auto Water Level
Project 118: Humidity Temperature Monitoring
Project 119: PIC GSM Switch
Project 120: PIC Voltage Current Monitoring
Project 121: Logic Gate IC Tester
Project 122: PIC GSM Flood Alert
Project 123: GSM Car Security
Project 124: PIC GSM Home Security
Project 125: PIC Password Door Access
Project 126: PIC GSM Temperature
Project 127: Anemometer
Project 128: GSM LCD Scroll
Project 129: PIC GSM Signboard (48X8)
Project 130: Password Key Box Access
Project 131: PIC GSM Mailbox
Project 132: PIC GSM Water Level
Project 133: PIC Temperature Control
Project 134: PIC Password Door Lock
Project 135: PIC GSM Gas Detector
Project 136: PIC RFID Door Access
Project 137: Dot Matrix Signboard (32X16)
Project 138: PIC Automatic Fan
Project 139: GSM SCADA
Project 140: Password Door Access GSM
Project 141: RFID Door Lock
Project 142: Password Door Lock GSM
Project 143: NFC Payment System
Project 144: Dot Matrix Signboard (96X24)
Project 145: GSM Signboard (32X16)
Project 146: Power Failure Notification
Project 147: RF Mailbox
Project 148: GSM Heart Rate
Project 149: GSM Distribution Board
Project 150: GSM Smart Home
Project 151: Fingerprint Door Access
Project 152: Fingerprint Key Box Access
Project 153: Barcode Cashier System
Project 154: Barcode Exam Entry
Project 155: Fingerprint Door Lock
Project 156: GSM RF Switch
Project 157: Fingerprint Security Lock Keypad
Project 158: GSM Distribution Board Keypad
Project 159: GSM Solar Monitoring
Project 160: Fingerprint Door Lock GSM
Project 161: Barcode Smart Trolley System

ARDUINO PROJECT
Project 201: Arduino Button Switch
Project 202: Flame Switch
Project 203: Motion Switch
Project 204: Rain Switch
Project 205: Moisture Switch
Project 206: Remote Switch
Project 207: Password Car Starter
Project 208: Visitor / Parking Counter
Project 209: Gas Switch
Project 210: Arduino Calculator
Project 211: Visitor Counter with Servo
Project 212: Arduino Voltage Current Monitoring
Project 213: Arduino Relay Timer
Project 214: Ultrasonic Data Logger
Project 215: Arduino GSM Flood Alert
Project 216: Arduino GSM Mailbox
Project 217: Ultrasonic 2 Data Logger
Project 218: Arduino Password Door Access
Project 219: Ultrasonic Sensor Indicator
Project 220: Arduino GSM Switch
Project 221: Humidity Temperature Data Logger
Project 222: Elderly Fall Detector
Project 223: Arduino GSM Home Security 4 Input
Project 224: Arduino GSM Temperature
Project 225: GSM Temperature RGB
Project 226: Arduino GSM Gas Detector
Project 227: GSM Temperature Fan
Project 228: Arduino GSM Home Security 8 Input
Project 229: Arduino Child/Device GPS Tracker
Project 230: GSM GPS Temperature
Project 231: DTMF Switch
Project 232: Arduino GSM Water Level
Project 233: Arduino Auto Water Level
Project 234: Arduino GSM Signboard (48X8)
Project 235: Arduino RFID Door Access
Project 236: Arduino Car GPS Tracker
Project 237: Arduino Temperature Control
Project 238: Arduino Password Door Lock
Project 239: Fall Detector Activated
Project 240: GSM Water Level Signboard (48X8)
Project 241: GPS RF Distance
Project 242: Fingerprint Car Starter
Project 243: pH Temperature Data Logger
Project 244: Accelerometer Data Logger
Project 245: GPRS GPS Tracker ThingSpeak
Project 246: GSM Signboard DMD
Project 247: Barcode Signboard (48X8)
Project 248: NFC Car Starter
Project 249: Arduino Automatic Fan
Project 250: RF NFC
Project 251: Smart Room
Project 252: Prepaid Energy with NFC & GSM
Project 253: Kompas Kiblat
Project 254: Propeller Clock
Project 255: GPS Kompas Kiblat

ESP32 PROJECT
Project 301: ESP32 Button Switch
Project 302: IOT PLC Switch
Project 303: IOT Temperature HTTP
Project 304: IOT Temperature MQTT
Project 305: IOT Ultrasonic MQTT
Project 306: ESP32 Clock Signboard (32X8)
Project 307: IOT Signboard (32X8)
Project 308: ESP32 Assistant Switch
Project 309: IOT Humidity Temperature HTTP
Project 310: IOT Humidity Temperature MQTT
Project 311: ESP32 Password Door Access
Project 312: ESP32 IOT Switch
Project 313: IOT Motion IFTTT
Project 314: ESP32 IOT Water Level
Project 315: QR Door Access
Project 316: IOT Monitor and Control
Project 317: RFID QR Payment
Project 318: MQTT GPS Tracker
Project 319: Booking Parking System
Project 320: IOT Environment Humidity Temperature
Project 321: IOT Light Monitoring
Project 322: NodeMCU IOT Door Lock
Project 323: ESP32 Clock Signboard DMD (32X16)
Project 324: IOT Fan
Project 325: ESP32 GSM Smart Home
Project 326: IOT Particle
Project 327: NFC Switch
Project 328: IOT NFC Attendance System
Project 329: ESP32 IOT Energy Monitoring
Project 330: ESP32 IOT Energy Switch
Project 331: ESPresso IOT Heart Rate
Project 332: IOT Heart Rate Monitoring
Project 333: IOT Heart Rate Monitoring ThingSpeak
Project 334: SMS Gateway
Project 335: IOT Gas CO2
Project 336: IOT 4G Switch
Project 337: IOT Modbus Gas CO2
Project 338: IOT GPS Tracker
Project 339: RS485 Relay
Project 340: IOT Voltage Current
Project 342: IOT Water EC
Project 343: Blynk IOT Street Light
Project 344: IOT NFC Availability System
Project 345: IOT Fingerprint Attendance System
Project 346: IOT Water PH
Project 347: IOT Plant Monitoring
Project 348: IOT Irrigation System
Project 349: IOT Soil NPK
Project 350: IOT Weather Station
Project 351: IOT Ultrasonic Water Level
Project 352: IOT Fingerprint Availability System
Project 353: IOT Water EC & PH

RASPBERRY PI PROJECT
Project 401: RPi Assistant Switch
Project 402: RPi Telegram Switch
Project 403: RPi IOT Switch
Project 404: RPi IOT Humidity Temperature
Project 405: RPi IOT Door Lock
Project 406: Telegram Home Security
Project 407: Telegram Photo
Project 408: RPi IOT Heart Rate
Project 409: Button Display
Project 410: Email Motion Alert
Project 411: RPi Tin Detector
Project 412: RPi GSM Home Security
Project 413: Bus Station Notification
Project 414: RPi IOT Energy Monitoring
Project 415: RPi IOT Energy Switch
Project 416: RPi OpenCV Traffic Light
Project 417: IOT Fertigation
Project 418: IOT Agriculture

VISUAL STUDIO PROJECT
Project 501: Modbus Analog Input
Project 502: USB RFID Attendance System
Project 503: RF Switch (Arduino)
Project 504: RF Switch (PIC)
Project 505: USB NFC Attendance System
Project 506: RF LCD Message
Project 507: RF Patient Temperature
Project 508: IMU Force
Project 509: RF Tachometer
Project 510: RF Drawer Search
Project 511: USB Fingerprint Attendance System
Project 512: Green House RF
Project 513: RFID Attendance System (Arduino)
Project 514: RFID Attendance System (PIC)
Project 515: RF Signboard DMD
Project 516: RF Signboard
Project 517: GPS Maps
Project 518: RF NFC Attendance System
Project 519: Fingerprint Attendance System (Arduino)
Project 520: RFID Attendance & Access System
Project 521: GSM RF DMD
Project 522: Green House RF GSM
Project 523: RFID Attendance System with GSM
Project 524: Modbus Notice Board (32X16)
Project 525: MMS Camera
Project 526: Fingerprint Attendance System (PIC)
Project 527: Hand Gesture Message
Project 528: Fingerprint Library Management with RFID
Project 529: Fingerprint Attendance & Access System
Project 530: Fingerprint Security Box
Project 531: Fingerprint Attendance System with GSM
Project 532: Fingerprint Attendance & Access System with GSM
Project 533: Fingerprint Security Lock
Project 534: Fingerprint Library Management with RFID & GSM
Project 535: Fingerprint Attendance System with Barcode
Project 536: RF Wind Monitoring
Project 537: RFID Smart Cashier
Project 538: RFID Automated Payment System

ANDROID & WEB PROJECT
Project 601: QR Parking
Project 602: Bluetooth Switch (Arduino)
Project 603: Bluetooth Switch (PIC)
Project 604: Bluetooth THD
Project 605: Bluetooth Switch (ESP32)
Project 606: Bluetooth Signboard (48X8)
Project 607: Bluetooth Drawer Search
Project 608: Bluetooth Humidity Temperature
Project 609: Bluetooth Heart Rate
Project 610: IOT Switch Temperature
Project 611: Bluetooth Door Lock
Project 612: Bluetooth Signboard DMD
Project 613: Bluetooth Fingerprint Car Starter
Project 614: IOT Gas
Project 615: TFT Temperature Control
Project 616: Smart Watch Fingerprint
Project 617: Smart Watch UV
Project 618: GSM RGB LED Signboard
Project 619: GSM Notice Board (64X32)
Project 620: GSM Notice Board (96X48)
Project 621: GSM Notice Board (192X32)

MECHATRONIC PROJECT
Project 701: Line Following Robot
Project 702: IOT Dustbin Monitoring
Project 703: Bluetooth Mobile Robot
Project 704: IOT Mobile Robot
Project 705: Seat Monitoring
Project 706: Ampaian Automatik GSM
Project 707: Smart Aquarium
Project 708: Automatic Hand Wash
Project 709: Hand Gesture Mobile Robot
Project 710: IOT Roof Monitoring
Project 710: Walking Robot
Project 711: Hand Gesture Arm Robot
Project 712: IOT Hand Robot
Project 713: Hand Robot

OTHER PROJECT
Project 801: Click Here Game
Project 802: IOT Switch 16 Channel
Project 803: Bluetooth Switch 16 Channel
Project 804: Basketball Scoreboard
Project 805: Timing Gate
Project 806: LED Signboard (96X48)
Project 807: Fuel Cell Data Logger
Project 808: Load Cell with HX711
Project 809: Solar Signboard
Project 810: XBee Timing Gate
Project 811: Xbee Water Level
Project 812: Emergency Stop Plunger
Project 813: GSM AC Monitor
Project 814: Detector & Counter
Project 815: NFC Charger Station
Project 816: IOT NFC Smart Dustbin
Project 817: Modbus Seven Segment
Project 818: Charger Control
Project 819: MQTT Charger Station
Project 820: MQTT Parking Barrier
Project 821: Assistant Parking Barrier
Project 822: IOT Bil Monitoring
Project 823: MRSM Bentong
Project 824: Kolej Komuniti
Project 825: IKTBN Pagoh IR4
Project 826: IKBN Pekan IR4
Project 827: IR4 Ciast
Project 828: IKBNK Jabatan Perhotelan IR4
Project 829: Zehn Bukit Pantai
Project 830: Imran GPS
Project 831: SebPVScada
Project 832: IOT Educations
Project 833: E-InventoryHK
Project 834: KKTM Ledang IOT

Web-web projek
Arduino4u
Cytron Tutorial
KICT Blog
Idrisz
MyTechInvention
Nadi Eleczone
Zentronic
Arduino Library
Bobparadiso
Circuitlake
CodeAndLife
Cornell University
Electronics-lab
Electroschematics
Embedded-lab
EmbedJournal
Esskay Institute
ExtremeCircuits
Hackster
Instructables
NerdKits
Nevonprojects
Peyanski
PyImageSearch
Random Nerd Tutorials
RhydoLabz
Starting Electronics
Techiesms
Technology Tutorials
ECE4760

Web-web produk
Astana Digital
Autobotic
Connectronics
Cytron Technologies
Element14
GI Electronic
HobbyStore
Micro Tesseract
ThinkerSpace
Mybotic
Myduino
Nadi Eleczone Solutions
RS Malaysia
QQ Online Trading
Adafruit
Cutedigi
DFRobot
Elecfreaks
Elecrow
Itead Studio
Keyestudio
LCSC
MikroElektronika
Openhapp
Parallax
Raspberry Pi
Sgbotic
Smart Prototyping
Sparkfun
Sure Electronics

Web-web barang online
Lazada
Shopee
Aliexpress
Ebay

462 Replies to “Projek”

  1. assalam tuan, boleh saya tahu tuan guna jenis gps module apa dan codingnya?

  2. salam encik, saya pelajar networking. saya nak buat project arduino yg boleh diomasukkan element network. encik boleh suggest project utk sye develop?

  3. Assalamualaikum..sy students poli kos electric electronic..boleh tak encik bagi cadangan tentang projek bertemakan green technology..

  4. Assalamualaikum, sy nk tanya. Kalau sy ad idea utk buat project bagi assignment tahun akhir sy, and sy nk mintak encik shahrul buatkan boleh?

  5. Kalau saya ada sesuatu nak tambah pada projek tu, encik boleh program kan tak?.. Ataupun saya nak buat 1 projek, tapi encik yg buatkan programming, boleh?

  6. Assalamualaikum, boleh bagikan cadangan ?.. contoh, projek logic gate ic tester. projek ni dah ada, tapi nak tambah sesuatu yg baru.. projek sama tapi ada beza dengan projek yg lama.

  7. Assalamualaikum, boleh bagi pendapat tak mengenai projek yg berkaitan dgn underwater?

Comments are closed.