Projek


Setiap tempahan projek boleh disiapkan antara 2 – 6 minggu bergantung pada keadaan semasa. Bagi melihat senarai penuh projek dan harga, boleh lihat di Senarai Harga dan hubungi di Tentang Saya.

PCB PROJECT
Project 001: PIC Development Board V1
Project 002: PIC Development Board V2
Project 003: Arduino Bootloader
Project 004: PIC Relay Access
Project 005: Arduino Relay Access
Project 006: NodeMCU Relay Access
Project 007: TTGO Relay Access
Project 008: LED Running Light
Project 009: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 010: PIC Relay Switch
Project 011: Arduino Relay Switch
Project 012: ESP32 Relay Switch
Project 013: TTGO Relay Switch
Project 014: TTGO Relay Switch V2
Project 015: RPi Relay Switch
Project 016: RPi Relay Switch V2
Project 017: PIC LCD
Project 018: Seven Segment Display
Project 019: LED Signboard (16X8)
Project 020: PIC Four Input
Project 021: Arduino Four Input
Project 022: TTGO Four Input
Project 023: RPi Four Input
Project 024: PIC Door Access
Project 025: Arduino Door Access
Project 026: ESPresso Door Access
Project 027: TTGO Door Access
Project 028: TTGOC Door Access
Project 029: PIC Signboard Dot Matrix
Project 030: Arduino Signboard Dot Matrix
Project 031: LCD Monitoring
Project 032: ESP32 Monitoring
Project 033: ESPresso Monitoring
Project 034: TTGO Monitoring
Project 035: Switch Control Dimmer
Project 036: Logic Gate IC Tester
Project 037: Relay Controller
Project 038: PIC Door Lock
Project 039: Arduino Door Lock
Project 040: Arduino Data Logger
Project 041: Arduino MPU6050
Project 042: Arduino Eight Input
Project 043: Arduino GPS Tracker
Project 044: Arduino GPS SIM800
Project 045: Arduino GPS RF
Project 046: Arduino GPS AC
Project 047: ESPresso NFC
Project 048: ESPresso NFC SIM800
Project 049: ESP32 RS485
Project 050: ESPresso RS485
Project 051: Mega RS485
Project 052: NodeMCU RS485
Project 053: RPi RS485
Project 054: RPi RS485 POE
Project 055: TTGO GPS
Project 056: TTGO IO
Project 057: TTGO NFC
Project 058: TTGOC Mosfet
Project 059: TTGOC Opto
Project 060: TTGOD Mosfet
Project 061: Parking System
Project 062: RS485 Analog
Project 063: RS485 Cube Servo
Project 064: RS485 Sensor
Project 065: RS485 Seven Segment
Project 066: ESP32 Touch
Project 067: PIC Cube Servo
Project 068: ESPresso Cube Servo
Project 069: ESP32 Cube Servo
Project 070: RPi 16 Input
Project 071: RPi 16 Output
Project 072: PIC Attendance System
Project 073: Arduino Attendance System
Project 074: USB SL025M
Project 075: Emergency Stop Plunger
Project 076: PIC Lesson Kit
Project 077: PIC Modbus
Project 078: Input Monitor
Project 079: Mobile Robot Controller
Project 080: Joystick Controller
Project 081: Jam Solat
Project 082: Timing Gate
Project 083: Hand Gesture
Project 084: IOT Switch 5 Channel
Project 085: IOT Switch 8 Channel
Project 086: IOT Switch 16 Channel
Project 087: Detector & Counter
Project 088: ESPresso Charger Station
Project 089: ESP32 Charger Station V1
Project 090: ESP32 Charger Station V2
Project 091: ESPresso Charger Control
Project 092: ESP32 Data Logger V1
Project 093: ESP32 Data Logger V2
Project 094: ESP32 Data Logger V3
Project 095: RPi Data Logger
Project 096: Motor Controller
Project 097: Mega Load Cell
Project 098: PIC 16 Analog Input
Project 099: TTGO MP3
Project 100: IO Expander
Project 101: ESP32 Coin Acceptor

PIC PROJECT
Project 201: Dark / Light Activated Relay
Project 202: LED Running Light
Project 203: Latching Relay
Project 204: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 205: Dot Matrix Lift Display
Project 206: Sistem Angka Giliran
Project 207: Simple Digital Clock
Project 208: Electronic Dice
Project 209: Timer and Stopwatch
Project 210: PIC Button Switch
Project 211: LED Signboard (16X8)
Project 212: PIC Relay Timer
Project 213: Seven Segment Temperature
Project 214: PIC Calculator
Project 215: Timer and Stopwatch Signboard
Project 216: Clock Signboard
Project 217: PIC Auto Water Level
Project 218: Humidity Temperature Monitoring
Project 219: PIC Voltage Current Monitoring
Project 220: Logic Gate IC Tester
Project 221: PIC GSM Switch
Project 222: PIC GSM Flood Alert
Project 223: GSM Car Security
Project 224: PIC GSM Home Security
Project 225: PIC Password Door Access
Project 226: PIC GSM Temperature
Project 227: Anemometer
Project 228: GSM LCD Scroll
Project 229: PIC GSM Signboard (48X8)
Project 230: Password Key Box Access
Project 231: PIC GSM Mailbox
Project 232: PIC GSM Water Level
Project 233: Dot Matrix Signboard (32X16)
Project 234: PIC Automatic Fan
Project 235: RF Mailbox
Project 236: PIC Temperature Control
Project 237: PIC Password Door Lock
Project 238: PIC GSM Gas Detector
Project 239: PIC RFID Door Access
Project 240: GSM SCADA
Project 241: GSM Smart Home
Project 242: Password Door Access GSM
Project 243: RFID Door Lock
Project 244: Dot Matrix Signboard (96X24)
Project 245: GSM Signboard (32X16)
Project 246: GSM Solar Monitoring
Project 247: Password Door Lock GSM
Project 248: GSM Distribution Board
Project 249: NFC Payment System
Project 250: GSM Heart Rate
Project 251: Barcode Cashier System
Project 252: Barcode Exam Entry
Project 253: Fingerprint Door Access
Project 254: Fingerprint Key Box Access
Project 255: Fingerprint Door Lock
Project 256: GSM RF Switch
Project 257: Power Failure Notification
Project 258: Fingerprint Security Lock Keypad
Project 259: GSM Distribution Board Keypad
Project 260: Fingerprint Door Lock GSM
Project 261: Barcode Smart Trolley System

ARDUINO PROJECT
Project 301: Arduino Relay Timer
Project 302: Ultrasonic Sensor Indicator
Project 303: Arduino Button Switch
Project 304: Flame Switch
Project 305: Motion Switch
Project 306: Rain Switch
Project 307: Moisture Switch
Project 308: Remote Switch
Project 309: Visitor / Parking Counter
Project 310: Password Car Starter
Project 311: DTMF Switch
Project 312: Arduino Calculator
Project 313: Gas Switch
Project 314: Visitor Counter with Servo
Project 315: Arduino Voltage Current Monitoring
Project 316: Arduino Auto Water Level
Project 317: Ultrasonic Data Logger
Project 318: Arduino GSM Flood Alert
Project 319: Arduino GSM Mailbox
Project 320: Arduino Password Door Access
Project 321: Ultrasonic 2 Data Logger
Project 322: Humidity Temperature Data Logger
Project 323: Arduino GSM Home Security 4 Input
Project 324: Arduino GSM Temperature
Project 325: Arduino GSM Switch
Project 326: GSM Temperature RGB
Project 327: Arduino Temperature Control
Project 328: Arduino GSM Gas Detector
Project 329: Elderly Fall Detector
Project 330: GSM Temperature Fan
Project 331: Arduino GSM Home Security 8 Input
Project 332: GSM GPS Temperature
Project 333: Arduino GSM Water Level
Project 334: Arduino Child/Device GPS Tracker
Project 335: Fall Detector Activated
Project 336: Arduino GSM Signboard (48X8)
Project 337: Arduino RFID Door Access
Project 338: Arduino Car GPS Tracker
Project 339: Arduino Password Door Lock
Project 340: GSM Water Level Signboard (48X8)
Project 341: RF NFC
Project 342: Accelerometer Data Logger
Project 343: GPS RF Distance
Project 344: Fingerprint Car Starter
Project 345: pH Temperature Data Logger
Project 346: Arduino Automatic Fan
Project 347: GPRS GPS Tracker ThingSpeak
Project 348: GSM Signboard DMD
Project 349: Barcode Signboard (48X8)
Project 350: NFC Car Starter
Project 351: Smart Room
Project 352: Prepaid Energy with NFC & GSM
Project 353: Propeller Clock
Project 354: Kompas Kiblat
Project 355: GPS Kompas Kiblat

ESP32 PROJECT
Project 401: IOT PLC Switch
Project 402: ESP32 Button Switch
Project 403: IOT Temperature HTTP
Project 404: IOT Temperature MQTT
Project 405: IOT Ultrasonic MQTT
Project 406: IOT Humidity Temperature HTTP
Project 407: IOT Humidity Temperature MQTT
Project 408: ESP32 Clock Signboard (32X8)
Project 409: IOT Signboard (32X8)
Project 410: QR Switch
Project 411: ESP32 Assistant Switch
Project 412: ESP32 Password Door Access
Project 413: QR Door Access
Project 414: IOT Motion IFTTT
Project 415: ESP32 IOT Water Level (SMS)
Project 416: ESP32 IOT Water Level (WhatsApp)
Project 417: ESP32 IOT Switch
Project 417A: ESP32 IOT Switch (MQTT & WebSocket)
Project 418: ESP32 IOT Agriculture
Project 419: ESP32 IOT Door Lock
Project 420: IOT Monitor and Control
Project 421: RFID QR Payment
Project 422: MQTT GPS Tracker
Project 423: ESP32 Clock Signboard DMD (32X16)
Project 424: IOT Fan
Project 425: Booking Parking System
Project 426: IOT Environment Humidity Temperature
Project 427: IOT Light Monitoring
Project 428: ESP32 GSM Smart Home
Project 429: IOT Particle
Project 430: NFC Switch
Project 431: IOT NFC Attendance System
Project 432: ESP32 IOT Energy Monitoring
Project 433: ESPresso IOT Heart Rate
Project 434: IOT Heart Rate Monitoring
Project 435: IOT Heart Rate Monitoring ThingSpeak
Project 436: SMS Gateway
Project 437: LoRa Humidity Temperature
Project 438: ESP32 IOT Energy Switch
Project 439: Nextion Switch
Project 440: IOT 4G Switch
Project 441: IOT Gas CO2
Project 442: IOT Modbus Gas CO2
Project 443: IOT GPS Tracker
Project 444: IOT Voltage Current
Project 445: RS485 Relay
Project 446: IOT Water EC
Project 447: Blynk IOT Street Light
Project 448: IOT NFC Availability System
Project 449: IOT Fingerprint Attendance System
Project 450: IOT Water PH
Project 451: IOT Plant Monitoring
Project 452: IOT Irrigation System
Project 453: IOT Soil NPK
Project 454: IOT Weather Station
Project 455: IOT Ultrasonic Water Level
Project 456: IOT Water EC & PH
Project 457: IOT Fingerprint Availability System
Project 458: ESP32 IOT Heat Control
Project 459: ESP32 Wifi Switch
Project 460: ESP32 Cashless System
Project 461: ESP32 IOT Visitor Counter with Voice
Project 462: ESP32 IOT Room Energy

RASPBERRY PI PROJECT
Project 501: RPi Assistant Switch
Project 502: RPi Telegram Switch
Project 503: RPi IOT Switch
Project 504: RPi IOT Humidity Temperature
Project 505: RPi IOT Door Lock
Project 506: RPi IOT Heart Rate
Project 507: RPi OpenCV Traffic Light
Project 508: Telegram Home Security
Project 509: Telegram Photo
Project 510: Button Display
Project 511: Email Motion Alert
Project 512: RPi Tin Detector
Project 513: RPi IOT Energy Monitoring
Project 514: RPi IOT Energy Switch
Project 515: Bus Station Notification
Project 516: RPi GSM Home Security
Project 517: IOT Fertigation
Project 518: RPi IOT Agriculture

VISUAL STUDIO PROJECT
Project 601: Modbus Analog Input
Project 602: USB RFID Attendance System
Project 603: RF Patient Temperature
Project 604: RF Switch (Arduino)
Project 605: RF Switch (PIC)
Project 606: Green House RF
Project 607: RF LCD Message
Project 608: GPS Maps
Project 609: RF Signboard
Project 610: IMU Force
Project 611: USB Fingerprint Attendance System
Project 612: RF Drawer Search
Project 613: USB NFC Attendance System
Project 614: RFID Attendance System (Arduino)
Project 615: RFID Attendance System (PIC)
Project 616: RF Signboard DMD
Project 617: Green House RF GSM
Project 618: RF Tachometer
Project 619: Modbus Notice Board (32X16)
Project 620: RFID Attendance & Access System
Project 621: RFID Attendance System with GSM
Project 622: Fingerprint Attendance System (Arduino)
Project 623: GSM RF DMD
Project 624: MMS Camera
Project 625: Fingerprint Attendance System (PIC)
Project 626: Fingerprint Security Box
Project 627: RF NFC Attendance System
Project 628: RF Wind Monitoring
Project 629: Fingerprint Library Management with RFID
Project 630: Hand Gesture Message
Project 631: Fingerprint Attendance & Access System
Project 632: Fingerprint Attendance System with GSM
Project 633: Fingerprint Security Lock
Project 634: Fingerprint Library Management with RFID & GSM
Project 635: Fingerprint Attendance & Access System with GSM
Project 636: Fingerprint Attendance System with Barcode
Project 637: RFID Smart Cashier
Project 638: RFID Automated Payment System

ANDROID & WEB PROJECT
Project 701: QR Parking
Project 702: Bluetooth THD
Project 703: Bluetooth Switch (Arduino)
Project 704: Bluetooth Switch (PIC)
Project 705: Bluetooth Humidity Temperature
Project 706: IOT Switch Temperature
Project 707: Bluetooth Signboard (48X8)
Project 708: Bluetooth Switch (ESP32)
Project 709: TFT Temperature Control
Project 710: Bluetooth Heart Rate
Project 711: Bluetooth Drawer Search
Project 712: Bluetooth Signboard DMD
Project 713: Bluetooth Door Lock
Project 714: IOT Gas
Project 715: Bluetooth Fingerprint Car Starter
Project 716: Smart Watch Fingerprint
Project 717: Smart Watch UV
Project 718: GSM RGB LED Signboard
Project 719: GSM Notice Board (64X32)
Project 720: GSM Notice Board (96X48)
Project 721: GSM Notice Board (192X32)

MECHATRONIC PROJECT
Project 801: Line Following Robot
Project 802: IOT Dustbin Monitoring
Project 803: Bluetooth Mobile Robot
Project 804: IOT Mobile Robot
Project 805: Ampaian Automatik GSM
Project 806: Seat Monitoring
Project 807: Smart Aquarium
Project 808: Automatic Hand Wash
Project 809: Hand Gesture Mobile Robot
Project 810: IOT Roof Monitoring
Project 811: Walking Robot
Project 812: Hand Gesture Arm Robot
Project 813: Hand Robot
Project 814: IOT Hand Robot

OTHER PROJECT
Project 901: Click Here Game
Project 902: IOT Switch 16 Channel
Project 903: Bluetooth Switch 16 Channel
Project 904: Basketball Scoreboard
Project 905: Timing Gate
Project 906: LED Signboard (96X48)
Project 907: Fuel Cell Data Logger
Project 908: Load Cell with HX711
Project 909: Solar Signboard
Project 910: XBee Timing Gate
Project 911: Xbee Water Level
Project 912: Emergency Stop Plunger
Project 913: GSM AC Monitor
Project 914: Detector & Counter
Project 915: NFC Charger Station
Project 916: IOT NFC Smart Dustbin
Project 917: Modbus Seven Segment
Project 918: Charger Control
Project 919: MQTT Charger Station
Project 920: MQTT Parking Barrier
Project 921: Assistant Parking Barrier
Project 922: IOT Bil Monitoring
Project 923: Kolej Komuniti
Project 924: IKBN Pekan IR4
Project 925: IKBNK Jabatan Perhotelan IR4
Project 926: Zehn Bukit Pantai

Web-web projek
Arduino4u
Cytron Tutorial
KICT Blog
Idrisz
MyTechInvention
Nadi Eleczone
Sidik
Zentronic
Arduino Library
Bobparadiso
Circuitlake
CodeAndLife
Cornell University
Electronics-lab
Electroschematics
Embedded-lab
EmbedJournal
Esskay Institute
ExtremeCircuits
Hackster
Instructables
NerdKits
Nevonprojects
Peyanski
PyImageSearch
Random Nerd Tutorials
RhydoLabz
Starting Electronics
Techiesms
Technology Tutorials
ECE4760

Web-web produk
Astana Digital
Autobotic
Connectronics
Cytron Technologies
Element14
GI Electronic
HobbyStore
Micro Tesseract
ThinkerSpace
Mybotic
Myduino
Nadi Eleczone Solutions
RS Malaysia
QQ Online Trading
Adafruit
Cutedigi
DFRobot
Elecfreaks
Elecrow
Itead Studio
Keyestudio
LCSC
MikroElektronika
Openhapp
Parallax
Raspberry Pi
Sgbotic
Smart Prototyping
Sparkfun
Sure Electronics

Web-web barang online
Lazada
Shopee
Aliexpress
Ebay

462 responses to “Projek”

 1. saya ada idea untuk final projek.. menggunakan PIC.. projek melipat baju dan seluar.. sy nak tahu bagaimana progrmkn pergerakan menggunakan PIC.. sequencenya… untuk baju, ia akan melipat bahu sebelah kanan dan akan kembali ke tempat asal, diikuti melipat bahu sebelah kiri.. dan bahagian bawah baju.. selepas itu, ia akan menyimpan baju di tempat penyimpanan pakaian..
  manakala seluar pulak… ia akan melipat kaki seluar, diikuti dengan bahagian tengah.. dan akan menyimpan ke tempat penyimpanan baju.. kmi menggunakan pergerakan menggunakan motor.. dan ingin memprogramkan menggunakan PIC.. tq..

  • Untuk melipat baju, perlukan mechanism yg kecil dan memikirkan step2 melipat baju. Step2 ini diperlukan untuk menentukan bilangan motor yg diperlukan dan jenis motor samaada Servo motor ataupun DC motor. Bila dh ada mechanism yg effisen, PIC tiada masalah mengawal motor2 tersebut.

 2. sy nak buat automatic baby cradle secara horizontal..
  ada cadangan tak bagaimana circuit n schematic diagram nya,komponen2 yg dperlukan???
  TQ

 3. saya nk mnt bntuan mcm ne nk wat programming yg akn di burn kn dlm plc.cara2 nk programing nk kuar kn paparan pd lcd

 4. salam saudara Shahrulnizam.. saye tgh pening nk buat program untuk final year project.. tajuk dia DIGITAL COMPAS.. sy mngunakkan PIC 16f877a, keypad 4×4, LCD 2×16 dan sensor sebagai compas.. hardware da siap cuma kena buat coding untuk pic je.. jadi nak tanye saudara boley tlg buat kn x koding tu.. hardware sy boley hantar kat saudara n berape bayaran dia ea ?? kami kena present project pade 20 sept 2010.. huhu thanks

 5. salam, saya ada satu projek final utk buat mesin potong rumput, penggilap lantai, flash lightdan blower, kesemua ini dalam satu mesin.dan mesin ini mempunyai solar cell.tp,sy msih ragu dalm pic.. bagaimana yer. boleh ker say gunakan PIC16F876A n menggunakn dc motor.. dlm masayg same mesin nie boleh dikawal dgn remote control.. mybe sy nk gune rf..kalo sy slh boleh ke en.shahrul membntu..

  • nisa, nak gabungkan byk mesin tu, kene design mekanikal mantap skit la. Sy kurang skit part mekanikal.
   Bagi menggunakan DC Motor, sy dah tunjukkan cara kawal DC Motor dlm blog ni.
   Untuk guna remote control, boleh cari RF Module ataupun boleh guna PS2 Controller. Saya ada contoh PS2 Controller kat UART Lesson.

 6. haah, bhagian makenikal dh prepare skit n dh tunjuk kat supervisor sy.. sy dh baca dah pasal motor n uart lesson.. kalo sy tak gune rf sy boleh gantikan dgn uart lesson lah kn.. tpi, mcm mn plak dgn jarak kawalan nye yer…

 7. Salam kepada shahrul.
  Ini merupakan blog terbaik dalam versi melayu yang pernah saya jumpa.Teruskan usaha.

  Saya ada soalan, bagaimana saya ingin membuat program count?Situasinya begini:

  1)Jika switch A ON, LCD akan count 1..
  2)Jika switch A OFF, LCD tidak akan count…

  3)Jika switch A ON, LCD akan count 2…
  4)Jika switch A OFF, LCD tidak akan count

  • salam faical mart,
   just for help n share..

   utk membuat sesuatu program, kite mesti lebih byk gunakan logical thinking bererti step by step…however kreativiti thinking boleh applied bg meringkaskn aturcara yg dibuat..xde la pnjg sgt nnt program..

   spt program count, byk cara yg bole kite bt samada dgn menggunakan command if , switch n etc…cth concept program dgn menggunakan c language…:

   unsigned char count=0;
   while(1)
   {
   if(swtchA on)
   {
   while(swtchA on); // waiting for swtchA off
   count++; // count + 1
   }
   display(count); // display nilai count pd LCD
   }

   maap ye kalo ade tersilap…spontan kata serta program dr sy…

 8. sya mau bt mini car park untuk final projek sya. jd disini sya mau brtanya, blh ka sya gunakn program pic untuk mengawal pergerakan motor, 7 segmen, sensor n sebagainya? dan sya mau contoh programming dia..

 9. Abg Shahrul kalu bleh ajar kan kepada semua org yg melawati blog ni, cara menulis program PIC dari awal sampai akhir……..

 10. abng, sya mau tau btl ka memasang peralatan elektronik yg berdekatan dgn bayi boleh memudaratkn kesihatan bayi tersebut.

  • kennedy,
   ia bergantung kepada device electronic itu sendiri..
   ade yg tidak memberi effect spt ECG.

   biasanya if device yg melibatkan radiasi seperti gelombang,electromagnetic n etc.. ia akan memberi effect pada bayi dan juga pada diri kite sendiri..
   -sekadar pandangan-

 11. projek saya berkenaan dengan electronic sprayer..ia akan mengesan objek terbang dan automatik spray akan sembur?boleh bantu encik nizam?

 12. salam,
  boleh tak kamu buat satu contoh pcb untuk timer controll
  yang menggunakan coin accpter 12 volt.

 13. salam saya nak membuat timer digital, timer saya dah ada, beli kat kedai jam guna bateri tp saya nak modified on/off suisnya dengan sensor (maksudnya bila sy gerakkan tangan timer tu on sendiri cmn ek nak buat tq

 14. bro,boleh tolong buatkan bengkung elektronik x. nti saya byr upahnya. boleh bg phone number x?

 15. saya ada cadangan…buat wireless smoke sensor guna ir detector sensor…kira guna 2 pic untuk transmiiter and receiver part….ir detector byk application selain utk robot

 16. apa beza void main() dengan void main(void)?

  pastu….boleh tak tunjukkan mcm mana nak programm

  bila sensor activated dekat mana2 kaki adc on pic,kita nak send data tu guna rf module..

 17. bisakah anda membuatkan rangkaian timer playstation dengan mekanik switch coin?mungkin anda sudah pernah membuat dan py prog ICnya? Tlg bls di email saya yaa.. Saya mau pesan..

 18. salam..
  sya seorang pelajar JMTI(japan malaysia teknikal Institute).
  sya perlu menyiapkan projek aakhir tahun tentang MP3 trainer menggunakan PIC dan C languange.
  PIC yang akan digunakan ialah PIC jenis 16F84.
  bolehkan encik shahrul menerangkan tentang projek ini dan hal-hal berkaitan dengan PIC yang akan saya gunakan ini.

   • aah..
    trainer PIC 2,akan bekerja menggunakan program C dan PIC program.Output yang akan dikeluarkan pada MP3 yang kmi sediakan pada trainer tersebut.Trainer ini sebenarnya untuk menggantikan trainer yang ada pda psaran sekarang.trainer yang ada pada pasarn sekarang,peljar yg menggunakannya tidak akan dapat memahami bgaimana program PIC ini bekerja dan hasilnya juga tidak akan diketahui oleh peljar.Bolehkah encik shahrul menerangkn tntg projek ini dan tntang PIC serta PIC 18f4j10.kmi ingin menggunakan PIC ini.

 19. salam,tahniah kpd en sharul krn berjaya mghasilkan blog yg cantik tersusun dan penuh dgn ilmu psl teknologi.

  saya pelajar tahun akhir UiTM shah alam (meci) dan tgh prepare utk project tahun akhir. tajuk saye “Effect of solar tracker on solar heater”. project nie agak ssh bagi saye yang hanya berbasickn kepada mekanikal. boleh x en sharul berikan sedikit idea dalam membuat system Pic utk tracking system yang paling simple dan low cost..
  constraint project : 1 axis solar tracker.
  use on parabolic dish solar heater.

  last : boleh x en sharul postkan artikal mengenai led and sensor in pic controller.

 20. salam saudara sharulnizam.. rasanya tadi saya sudah mengemail kepada saudara secara direct. rasanya x salah jika saya mengutarakan sekali kepada saudara.

  Cuma jika saudara ada menyimpan contoh litar yang ringkas untuk programmer dan reader eprom untuk ic 27c256,27c512.. sila email kepada saya.. terima kasih

  yang penting, menggunakan ic yang mudah didapati dipasaran..

 21. As SAlam En Shahrul,

  Saya memerlukan pandangan dan pendapat bagaiman saya ingin jadikan mesin pengelek kuih dari manual mengunakan tangan kepada auto menggunakan DC motor dan dapat mengawal kelajuan mengikut keperluan.

  Dapat kiranya en memberikan pandangan.

  Terima Kasih

  Mazlan Asrik
  0126303798

 22. Assalamualaikum Abg Shahrul.. Saya merupakan pelajar diploma kej. komputer di JMTi(Japan-Malaysia Technical Institute). Saya ingin bertanya pada Abg Shahrul bagaimanakah coding yang digunakan untuk memaparkan huruf pada microprocessor 8085. Huruf yang dipaparkan akan berubah-ubah kemudian tamat. TQ

 23. salam..
  Saya nk tnye.untuk projek akhir sye mencipta untuk mbuat peti surat automotik.Disini sye x thu untuk mggunakn PIC dalam projek sye.Bolehkh saudara memberi idea kepada sye.

 24. kesan srt n bilang surat yg msk.tp pada bhgian tingkap pti srt adalah ttup jd sye gne kn motor untuk mbka tingkap tsebt.dlm projek ini sye ingin gunakn PIC.

 25. Assalamualaikum Abg Shahrul.. bleh x abg shahrul tunjukkan tutorial cara solder yg kemas yg melibatkan penggunaan byk wiring kat atas board..TQ

  • ws, x tahu nak tunjuk cara mcm mana.
   Tips guna timah yg halus dan jgn solderkan terlalu byk. Pengalaman akan membiasakan diri mensolder.

 26. salam..bro mcm mana nk interfacekan ccd sensor dgan microcntroller ms12x128_80_v2_1..n mcm mne nk built cicuit tuk servo motor?thanxs….

 27. salam..
  sya nk tnye berkaitn project akhir sya.sya membuat sistem basuh tangan automatik dan electronic plant.pada pendapt encik mana lebih mudah untuk sye gunakan dalam project sye pic,PLC atau hardware sepenuh nye..

   • ok tq. tp encik klu gne PIC, kne ke ada main board,rainbow cable,mini USB cable,dll.Dan berapa anggaran perbelanjaan utk set PIC dgn keseluruhan programming skali.

 28. salam en shahrul,
  sy perlu menyiapkan projek tahun akhir dan tajuk projek saya adalah digital temperature display based on water level detection. masalah saya adalah saya kurang pasti dengan water level sensor yang perlu saya gunakan dan saya harap en. boleh cadangkan saya sensor yang sesuai. dan bagaimana untuk interface kn dia..
  hrp en. boleh membantu menambah pengetahuan saya,
  tq
  🙂

 29. salammm..
  sy tgh pning ni nk plih tjuk projek untuk last sem ni…x thu nk buat projek berkaitan ape…blh x bantu saye dalam pemilihan tajuk projek yang sesuai?????

 30. salam en.
  water level sensor yang saya nak guna untuk detect low level dalam tank..saya kurang faham macam mana nak apply nyer dan saya masih belum jumpa sensor yang sesuai.harap en dapat bantu saya.

 31. salam…sy student poly,
  mslah skrg sy da ad litar utk parking warning system,tetapi nk upgrade lbih cgih skit.sebab litar tu sgt simple…. litar tu tak mguna pic…klau blh litar tu nk upgrde lbih mguna pic la…

 32. salam bro:
  mcm mana saya nak buat programming jika saya ada 12 swicth, 12 relay dan 1 all call untuk on semua relay dengan menggunakan rs485 signal?

 33. salam..ni adalah final year projek sy..sy kalau blh nak try bt sendiri.. saya harap blh beri tunjuk ajar..

  saya perlu gunakan 3 lampu utk mewakili 3 lampu jalan..thus, 3 sensor ( LDR ) akan digunakan utk detect lampu jalan mane yg tidak berfungsi secara dan hantar signal secara wireless. jadi sensor antar signal ke transmitter.. transmttr anta data ke receiver.. bila receiver dapat data, micoC (PIC16F877A) akan display kan kat 2 output LCD and computer (Visual basic ) untuk menyatakan lampu mana yang tidak berfungsi dan buzzer juga akan berbunyi… saya minat nak buat projek ni.. tp sy tak tau cmne nak buat design litar n lagi2 bhg programming tu.. saya harap saudara blh beri tunjuk ajar..

 34. saya memerlukan projek yang bertemakan “masalah” yang mesti menggunakan sensor sebagai salah satu komponen yang tak pernah dikeluarkan lagi. meminta kebijaksanaan tuan.

 35. Saya budak tahun akhir….perlu buat projek menggunakan pic18f4431….pic ini digunnakan untuk menghasilkan spwm untuk control mosfet suis. Saya masih baru denagn piic..minta tunjuk ajar untuk menghasilkan program untuk unipolar dan bipolar switcing.terima kasih

 36. salam,saya nak tanya…kalau lukis schematic atas pcb guna protel, ada tak library untuk casing pic tu?ke memang biasanya sambung terus ke pic

 37. sy pljar thun akhir..electronic engineering..
  sy mmrlukn sdkit cdngan dri phk saudara..
  sy mmrlukn 5litar utk 1pojek…
  berikn sdikit idea…
  buntu..
  thnkss

 38. erm kalau analog distance sensor 2 x bpe jauh..
  kalau nak ukur secara jauh boleh x…
  lebih 2 kilometer…

 39. salam, saya nak tanya, sekarg saya tengah testing button,and display kat 7 segment, tapi 7 segment tak function,programming lepas compile guna mplab,tak da masalah…mcm mana?

 40. salam..
  encik,sy ada idea yg mggunakan RFID application…
  saya pelajar politeknik yang menggunakan cover assignment yang hanya boleh didapati di bilik technician saja. Jadi,cadangan saya nak buat 1 bekas yang menggunakan aplikasi fotostat dan printer (spooler) untuk keluarkan kertas tu 1 demi 1 tanpa renyuk. Saya juga bercadang menggunakan RFID application tu macam aplikasi kad touch and go dan apabila kita sentuh kad tu pada RFID reader,litar untuk aktifkan butang bagi menekan jumlah yang dikehendaki akan berfungsi dan nilai wang dalam RFID card tu akan berkurangan. Jadi,ada tak perkakas lain selain spooler tu untuk keluarkan kertas tersebut tanpa renyuk.

 41. Salam, En.Shah… sy nak buat projek timer…. satu litar dapat kawal dalam 5 relay n user boleh pilih relay yg dikehendaki n display kat LCD… timer 2 akn synchronize dgn Real Time Clock (DS1307)
  Cth :=
  Relay1 = ON jam 1.00pm
  Relay2 = ON jam 2.00pm
  Relay3 = ON jam 3.00pm
  Relay4 = OFF
  Relay5 = OFF

  litar dia sy boleh buat n klu en.Shah nak sy bleh emailkn sy biasa guna PIC16F877A or PIC18F452.
  ~sy biasa buat litar je jarang2 programming masalah sy adalah sy x tahu mcm mane nak buat programming I2C RTC n mcm mane nak compare RTC dgn timer relay tersebut… Data Dri RTC 2 bleh ambik yg jam n minit je x perlu le sampi tarikh lg…

 42. sye nk buat projek pemotong lobak,
  inya menggunakan pisau untuk memotong lobak tersebut.dan mempunyai convoyer untk menggerakkan lobak tersebut untuk di potong,ianya juga boleh set mengikut saiz yang hendak kte potong..boleh x encik buat projek ini?

 43. shahrul, saya ingin mmbuat project tentang speed detector. ala2 macam gun radar..awak tahu tak mengenai projek ni?..saya ada mmbeli satu gun radar dan ingin membuat reverse project untuk mnghasilkan satu gun radar yang baru. tp dia menggunakan mcu atmel88..boleh awak ajar?..

 44. salam,encik..
  saya kurang pasti,sensor mana yang digunakan untuk detect position angle? gyroscope ke accelorometer?blh x encik terangkan pada saya?jika encik ada contoh coding utk project ni, boleh kongsi dgn saya?
  TQ..

  • HedG, untuk detect angle, perlu guna gyroscope kerana gyroscope membaca angular speed. Bila integrate bacaannya, baru dapat angle. Contoh program gyroscope belum dikeluarkan lagi.

 45. Leh tlg binakan 1 projek berkenaan ADC kepada DAC x? Projek Elektronik Digit. Ermm…projek yg berkaitan dengan Digit.

 46. Assalamualaikom!

  Boleh buat ka 12VDC controller utk Stepping motor. Steeping motor ada yg 3 pin dan 4 pin. Klu leh bape kosnye?

 47. bacaan ape yg perlu diintegrate? value yg akan diperolehi itu dlm bacaan ape ye?dan bagaimana gyroscope 2 detect angle?

  • HedG, bacaan gyroscope perlu diintegratekan, programkan numerical integration dalam PIC. Gyroscope memberi bacaan 3.3 mV/degree/second. Baca analog voltage, tukarkan kepada degree/second. Kemudian integratekan dalam satu masa tertentu, akan dapat degree.

 48. Salam….saya dpt idea dari penyelia projek saya dan syarat projek adalah minimum 3 litar,power supply dan PIC adalah wajib…nama projek adalah system menu order..memesan makanan dari meja pelanggan ke kaunter tanpa wayar…

  projek ini saya upgradekan litar tambahan RF receiver dan transmitter..

  flow litar spt:

  4X4 keypad >PIC 16f873 dgn LCD output >RF transmitter module

  >RF Receiver module >Switching circuit/Buffer
  >RS232 cable >Printer Port >I/O > Visual Basic

  saya perlukan nasihat bagaimanakah untuk mengunakan coding yg sesuai utk PIC dan VB…

 49. salam.saya sedang buat projek FYP dalam bidang instrument di UiTM.tapi saya tiada basic dalam MPLAB.projek saya adalah berkaitan bagaimana mengawal speed DC Motor menggunakan PWM.saya tak tau macam mana nak mulakan projek ni.harap saudara shahrul dapat bantu.saya menggunakan PIC16F877A dan SK40C.

 50. salam..
  numerical integration 2 mcmne ye?blh x bg cth lbh detail?sy mgunakan imu 5 di cytron..apply technique ni jgk?ad xsample coding yg blh sy pelajari?

 51. saya menggunakan lm35 untuk mengesan suhu dan paparkan pada lcd 2×16.. Pic yg saya guna ialah pic16f873a.. saya ingin membeli coding untuk projek ini boleh?

 52. coding temperature control untuk mengawal output kipas.. sya cuma nak paparkan suhu pada LCD sahaja tanpa mengawal sebarang output..

 53. salam, boleh k simpan vedio dari webcam ke dlm memory card tampa bantuan computer… lbh kurang mcm webcam 2 hardware terus kpd memory card

 54. saya menggunakan PIC16F877A untuk mengawal DC motor beserta PWM..saya juga menggunakan motor driver L293D..tetapi buat masa sekarang motor still belum berfungsi..berikut adalah coding yang saya gunakan..harap saudara Shahrul dapat bantu membetulkan coding yang saya gunakan..

  #include
  __CONFIG (0x3F32);
  #define sw1 RB0
  #define ssL C1OUT
  #define led1 RB6
  #define led2 RB7
  #define buzzer RC3
  #define motor_ra RC4
  #define motor_la RC7
  #define pwml CCPR1L
  #define pwmr CCPR2L

  // Function Prototype
  //***************************************************************************

  void init(void);
  void delay(unsigned long data);
  void forward(void);
  void reverse(void);
  void motor_run(void);
  void stop(void);

  // Main
  //***************************************************************************

  void main(void)
  {
  unsigned i;

  init(); // call initialization function
  buzzer = 0; // buzzer OFF
  led1 = 1;
  led2 = 1;
  stop(); // robot stop
  pwml = 200; // set pwm left motor = 200
  pwmr = 200; // set pwm right motor = 200

  while(1) // infinite loop
  {
  if(sw1==0) // sw1 pushed?
  {
  while(!sw1);
  while(1)
  { // if pushed
  for(i=0;i0;data–); // delay depend on the data given
  }

  void motor_run(void) // motor_run function
  {
  unsigned n = 0;
  forward(); // motor forward

  while(n==0)
  {

  }
  }
  // Description : Motor functions
  //============================================================================================================

  void forward(void) // forward function
  {
  motor_ra = 1;
  motor_la = 1;

  }

  void stop(void) // stop function
  {
  motor_ra = 1;
  motor_la = 1;

  }
  void reverse(void)
  {
  motor_ra = 0;
  motor_la = 0;

  }

 55. hello bro…mana programming untuk dc motor controller…saya dah masukkan duit ke dalam akaun bro dua hari lalu…sampai sekarang saya belum terima sebarang balasan dari bro….tlg balas cepat bro….saya dah jenuh check mail mengharapkan balasan dari bro…

 56. salam.shahrul, saya nk tnya idea dan pandangan untuk hasilkan “Digital Estimator For LPG Cylinder”. saya nak gunakan penimbang digital yg dijual di farmasi tu, dan baki di dalam tong gas tu akan dipapar pada lcd display dlam bentuk percentage. apa cadangan saudara?tq.

 57. sy way projek RFID for student attendance. tp still xdpt wat coding lg. xtau nk tmbh user mcm mn.. pastu nk wat data yg dtrima dr RFID 2 bleh save dlm MMC card..

 58. salam…
  shahrul,boleh tak saya dapatkan coding PIC untuk projek temperature controller awak tu?
  saya nak cuba buat projek tu.

 59. projek ni aku daa wat design n coding…tp component plak xde…measuring ic (ADE7756an)..agak2 mane nk tempah ic tu?

 60. Salam, saudara sy ingin buat projek mcm emergency light tp skit berbeza sy nak gunakan untuk pump air aquarium rumah saya. pump air 2 sy dah ada ia guna AC supply so jika power supply rumah trip, sy nak 12V DC convert ke 220V (menggunakan car inverter & car battery) tp pada keadaan biasa pump air 2 guna power supply rumah just time trip je ia switch ke inverter 2. so mslh sy mcm mane nak buat automatic switch mcm 2.

 61. salam..sy nk tny,ad x contoh program tok wat digital clock yg ad alarm n bleh set alarm,jam dan minit mngnakan easy68k…

 62. ooo…abg taw x cre nk wat…sy alami mslah tok dptkn program suis…sy dh dpt displaykn kt 7-segment tp ble msukn coding suis,sy xdpt nk set kn waktu..mslah sy hanye tok dptkn suis 2 function tok set jam.min n alarm….sy harap abg dpt ajar sy tok wat…

 63. aslmlaikum….
  boleh ajar belih detail untuk servo motor?basic nk on/off…

  bgaimanan nk hilangkan looping dlm pgram?

 64. salam..saudara, mcm mana nak measure PWM?saya guna PWM utk kawal speed motor..saya cuba measure kat terminal positive dan negative..tapi bacaan masih sama..adakah betul cara saya tulis coding ni utk buat PWM

  PR2 = 124;
  T2CON = 0b00000101;
  CCP1CON = 0b00001100; CCP2CON = 0b00001100;
  CCPR1L = 62;

 65. salam shahrul..program utk simpan data dlm mmc/sd card guna pic18f458 ade x..sy try guna example dlm microC tp byk error..

 66. Salam.
  Boleh tak buat PIC tutorial utk simple 1 LED dimmer guna ADC & PWM pic16f.

  Vary voltage (gna variable resistor) dkt pin ADC then hntr kpd PWM output utk dim 1 LED.

  Saya nk yg simple saja sebab tak fhm dgn cth2 tutorial d cni. Sy fhm da ADC tp tk ble nk kaitankn ADC & PWM.

  Moga dapat membantu. TQ Very Much.

 67. Cadangan projek yg agak simple:

  Nak mintak sikit idea macam mana nak buat litar untuk solenoid valve dengan hall effect sensor sebagai input.

  Macam ni, bila magnet lalu je depan hall effect sensor, solenoid valve akan terbuka dan air akan keluar. Bila hall effect sensor tak mengesan apa2 magnet pun depannya, valve ditutup.

  macam ni, valve hanya akan buka bila hall effect sensor tu detect ada magnet kat depan dia je.

  boleh tolong?saya ni tak pandai elektronik.

  • luqman, lebih elok cari magnetic switch berbanding hall effect sensor. Saya pernah guna hall effect sensor, malangnya hall effect sensor bukan untuk kesan magnetic field tetapi perubahan magnetic field. Hall effect sensor lebih kegunaan kepada encoder. Litar solenoid valve boleh guna relay ataupun mosfet.

 68. Assalaualaikum..en shahrul..bolehkn en shahrul menceritakan dan memberi maklumat tentang PIC jenis
  PIC 18F45j10..selain itu,bolehkah en shahrul meletakkan program2 asas bgi PIC ini??

 69. Magnetik switch? maksudnye reed switch ke? hall effect sensor tu saya nak gunakan sebagai trigger switch utk solenoid valve tu.
  kalau magnetik switch ok gak..

 70. salam bro shahrul..sy member dr forum cytron tech forum..nk tanye about fingerprint scanner UART from cytron which comes dgn PR29 kit set..boleh x nk kluarkan fngrprint image dr scanner tu?sbb last week col cytron diorg ckp scanner tu just read serial data and transfer to the GUI..actally project sy just nk use back scanner tu utk kluarkan image and transfer masuk dlm PC..ada idea x camne nk modify @ hack code utk kluarkan image?sbb based on the unit scanner tu image dia save dlm flash memory..

 71. Assalamualaikum en Shahrul.
  Saya ada cadangan projek utk develop ECU (engine/electronic control unit) bagi sistem EFI (electronic fuel injection) utk enjin motosikal kriss 110cc. ECU circuit dah pun saya design menggunakan proteus ISIS. Saya guna konsep NE 555 timer monostable circuit dan juga potentiometer (throttle input) utk adjust pulse yg dikeluarkan.
  Litar ECU dan simulated result saya akan emailkan pada en shahrul.
  Bila simulate, signal output dah ok pada kedudukan 0 – 30%. Tapi bila 40% ke atas, dah takde signal dpd output.
  So, apa yang perlu saya consider utk improvekan lagi supaya kedudukan 40-100%, saya boleh dapatkan output signal?
  Satu lagi, boleh ke kalau saya sambungkan preset (kegunaan utk tuning) dengan potentiometer secara bersiri? Apa kesannya?

  • ws, Luqman.
   Saya tiada pengetahuan ttg ECU dan enjin. Output ECU tu seperti PWM je. Boleh juga hasilkan signal menggunakan program PIC.

 72. As’salam abg sharul, final projek saya detact kehadiran pelajar..melibtkan optikal sensor & gsm?saya hendak tau lebih detail….

  • ws, eja. Detail apa? Saya yang perlukan detail. Optikal sensor boleh mengesan objek dan boleh dipasang untuk mengira bilangan objek yang melaluinya. GSM modem digunakan untuk keperluan menghantar mesej kepada pelajar ataupun pensyarah.

 73. salam en shahrul. boleh tanya sket. kalau nak buat smart system restaurant, yang boleh display menu-menu dan boleh print receipt, rasa2 semua komponen yang akan digunakan ada tak dalam msia ? lebih tak dari 2 IC digunakan ? TQ

  • Salam, sy skg tgh buat VB untuk Point Of Sale, sy rase lbh kurang mcm system yg amirul ingin buat… kenapa amirul nak guna PIC sedangkan guna VB lg senang

 74. salam shahrul..saya nak tanya…projek saya berkenaan voice recognition using wireless…boleh ke saya related kan HM2007 module dengan zigbee??

 75. Salam ada x cooding utk visual basic connect to ardunio uno..display saya guna led dot matrix 7 x 5….macam dah pening nk buat cooding nye…untuk projek automatic information display system…

 76. Salam En.Shahrulnizam, mcm mane boleh sy bhubung dgn org2 yg comment blog En.Shahrul?… sbg contoh kennedy pnah comment sal Programming Car Parking, sy pn pernah buat project 2 dan byk lg… smua ada simulation guna Proteus, programming (18F452) dan PCB.. sy cdg nak kongsi ilmu yg mane yg ada spt En.Shahrul

 77. salam En.Shahrul..ada tak buat project voltage regulator circuit (power supply) utk 5v, 9v dan 12 v.. ??

 78. assalam..en,shahrul,boley x pic detect pulse input utk trigger output gune relay..?lg 1 mcm mne nk wat sequence utk input..?means input a (pulse) followed by input b(pulse) then kluar output c..

  • ws, fida. PIC boleh detect pulse guna interrupt atau timer/counter. Sequence input, jawapannya panjang, x dpt terangkan dgn Malay Language @ English Language, hanya dgn C Language.

 79. salam bro..sy nk wat 1 project mgenai kaki microphone yg outomatik mngunakan sensor..apabila ad owg yg pijak 1 lapisan sensor,kaki mic akan naik sehingga keparas mulot. mslah nye disini sy xdpt cri sensor ap yg perlu dgunakan untuk memberhentikan pergerakan stand microphone itu apbila smpai di bhagian mulot…

 80. ooo..xpela…sy nk mnx idea ckit leh x..agak2 poject ap yg leh sy wat ngan theme smart town especially for OKU person..

 81. assalamualikum,,,,bang nak tanya,,,asal selepas saya campile program pakai mplab…dier tak leh run dekat simulation protius….. tp proram asal boleh….lagi satu lepas saya compile pakai mplab saiz folder tu akan ber kurang kenapa eeeee

 82. salam..encik sy ade ckit pertanyaan..untuk RFID reader tu..kte perlu ade ape² software ke yg perlu di install terlbih dahulu..sbb sy try connect reader ngan laptop dan sy gune window 7..tp lptop xdpt nk detect..

 83. ~as salam…tuk projek abg yg GSM LCD SCROLL tu blh x klu sy tukar LCD 2 sy pkai indoor LED moving massage display, sbb LCD yg sy tgtk smuanya kecik la…msage x blh tengok dari jarak jauh….nti litar kne ubah x???

 84. abg,IC apa yg boleh pakai sbgai driver…?
  ada cnth litar yg pakai driver 2 x? 🙂

 85. Get driver yg function dia untk naikkan arus dari PWM untk triger mosfet 🙂
  saya dh cuba buat 1 Get driver guna ic IR2184 tp gagal,ingt nk cuba guna ic laen,nk mntk idea dari abg n cnth kalau ada

 86. salam..bole x bg cntoh programming utk water level..;-)
  keadaannye adalah..
  1. apabila semua da dipasang(power supply ada) led akan menyala
  2.buzer akan berbunyi apabila lebih dari paras air yg telah diset kan..

  bole x tlg bg cntoh prograaming utk keadaan yg mcm sy nyatakan..sy blurr sgt2 skrg ni..huhu..thanks..

 87. salam..sy bangga dengan encik..banyak projek encik telah membantu saya..saya juga pelajar tahun akhir uitm shah alam..saya ada satu soalan..ini pertama kali saya berhadap dengan masalah interrupt..saya kurang jelas tentang external interrupt di port RB0..ada contoh program tentang external interrupt RB0???

 88. salam.. saya sedand membuat projek HHO mengunakan kereta.Bagai manakah utk menstabilkan arus 12v terus dari batteri kereta yg sedang dihidupkan enginenya.

 89. haloo…kalau saya nak gabungkan project GSM sitch,control dan Distribution Board didalam satu litar boleh ka?

 90. hallo…saya ingin bertanya tentang cara-cara untuk mengabungkan litar switch,control dan distribution?

 91. Sorry,mok tanya..apa software programming yang you gunakan utk wat project GSM tu?

 92. hallo..encik saya nak tanya tentang pic16f887 boleh ditutar kepada pic18f4550? terima kasih..

 93. hai, just nak tnyak kalo2 fingerprint security lock tu blh diadvancekan termasuk on off sistem electrical rumah??..
  maksudnya selepas pintu di-unlockkan, lampu dan aircond o kipas rumah pn hidup.
  kalo blh diadvancekan, blh kah encik share2 sikit idea encik..tq 🙂

 94. Salam..sy de soaln..sy nk buat 1 projek yg leh adjust microfon mngikut ktinggian sseorg…pd mse yg Sme ianya leh adjust base Dan treble mngikut suara..mintak tunjuk ajr dan cdgn..tq

 95. salam..nizam..sya nak buat projek mengunakan dua motor dc..blh tlg dri sgi program n litar dia x..??email kat sya

 96. assalamualaikum.
  saya nak tanya. kalau project mostly akan bagi .hex coding. so kalau nak tukar dari .hex ke c programming, any ideas. try tanya lecturer ramai yang pandai buat PIC, Mp Lab sahaja.
  Then, nak mintak suggestion. kalau project kita guna IC ATMEL ATmega8, software apa yang sesuai digunakan n untuk buat circuit simulation boleh guna Proteus ke kalau guna IC ni.

 97. Salam..ada cadangan tak macam mana nak test/guna gps receiver..sya cb test gna hyperterminal.tp tak ada apa2 jadi..harap dapt memntu..tq.

 98. salam..saya mahu buat projek alaram door..tp switch untuk alaram tu berbunyi kmi tidak jumpa..jd apa kompenan yg boleh diganti sebagai suis pengesan apabila pintu di buka??

 99. salam, saya nak tanye, litar GSM boleh digunakan untuk litar bluetooth dan adakah penggunaan nye sama.
  contohnya litar GSM untuk security rumah saya ingin gunakan untuk litar bluetooth untuk security kereta

  • w/salam, mamat. Litar GSM x sama dgn bluetooth. Litar XBee baru sama dgn litar bluetooth, tapi program XBee dan program bluetooth berbeza.

 100. assalamualaikum.
  sy nk tnye pndapat2 kalian, projek ap yg boleh dihasilkan dgn mggunakan arduino + android + mind controller device

 101. assalamualaikum
  en shahrul,
  nk tanya pasal project vb fingerprint reader.
  knape tak boleh nk click??

 102. Salam..saya skrg dh ada tajuk utk final projek sy mengenai tabung electronik..bleh x en bntu saye mmbuat litar dan proposal…

 103. hi!
  Could u help with me fingerprint sensor.I am trying to create gadget,which can read fingerprint of car owner and after fingerprint is matched it will start car enigine otherwise it wont start car enigne.I am using Pic 18f microcontroller.I want to start with some small prototype like rotating of motor rather than car engine.so could u help me this idea,like how to proceed.

 104. En. Shahrul ada buat coding untuk projek 14:Fire Fighting Robot,berapa harga encik jual coding tu?sebab saya menggunakan PIC yang sama utk buat fire fighting robot.

 105. Hi! You should consider adding EEWeb.com to your list of engineering/electronics websites 🙂

 106. En.Shahrul saya sekarang dah ada tajuk untuk final project untuk test LED secara automatik menggunakan PIC microcontroller.saya nak minta tolong dari segi litar dan programming .

 107. Dear friend, do not want to be reckless. I want to ask you to send me the source code of their work, the Credits will always be yours.
  I’m just a student, a beginner. I like a lot of equipment that works wirelessly. please send me the codes of these projects.

  Project 12: 8 Channel RF Remote
  Project 17: Door Access Password
  Project 18: RFID Door Access
  Project 19: Fingerprint Door Access
  Project 03: XBee Switch
  Project 04: XBee Electricity Meter
  Project 08: XBee Signboard
  Project 09: RFID Reader
  Project 06: RFID Attendance System
  Project 23: GSM Car Security
  Project 36: XBee Controlled Car

  infome me what price you’ll buy, I’ll send you the money.
  Thank you.

 108. Dear sir or madam,

  How do you do!
  This is Bella from Shenzhen SinoFast Electron Co., Ltd , a professional PCB and PCBA manufacture in China .Now I am Writing to seek for cooperation with you .Our company can all kinds of PCBs ,such as 0.3MM thickness Aluminum pcb, double side Aluminum pcb ,Aluminum -based PCB with solder cup holes.Meanwhile , you can check in our website for more details.
  Any question, please feel free to contact me anytime .We have been sincerely looking forward to establish a meaningful business relationship with you.Hope to hear from you soon!

  Bella Zhang
  Tel:086-755-27348887
  Fax:086-755-27398826
  Email:sales5@xnjpcb.com
  MSN:sales5@xnjpcb.com
  Skype:amiwhoiam
  Shenzhen SinoFast Electron co.,Ltd
  Website:www.alpcb.com.cn
  Marketing Department:Room 636,Fude Building,Cuigang South Road, Fuyong Town, Baoan Distirct, Shenzhen City, Guangdong, China

 109. Salam En Shahrul. Sy skrg ade tajuk final year project utk create program automated weight system (AWS) on aircraft by using PIC. Sy nak minta tolong dari segi programming..

 110. askmm.

  saya ade projek yang bernama fast anoucement system iaitu projek buat pemgumuman mengunakan telefon tangan atau rumah. Projek ini berfungsi angkat panggilan secara automatik.

  Saya menggunakan kompenan TC35 GSM Modern dan SK40c. Kalau bole tolong bagi program terus. Saya menggunakan perisian MPlab dan Hitech.

  tq,pls reply asap..

 111. apa mslh bila gsm tc35 2 x dpt send msj ke user.. gsm inteface dgn PIC18F4550 mggunakan LC04A…

 112. Assalam en shahrul. Saya nak tanya boleh tak design inverter Input 12vdc output 240vac 20watt
  Tq

 113. salam, nak tanya .. macam mana nak buat interfacing antara LCD ngan stepper motor? plus, projek saya mengenai smart fan.. so , saya menggunakan LCD,motor dengan PIR..boleh bantu saya x?

 114. encik selamat sejahtera…minta pertolongan encik…kita orang membuat project wifi home appliance control system…(menggunakan wifi untuk tutup suis on/off)…menggunakan pic microcontroller.,…minta pertolongan encik…

 115. salam shahrul…

  nie idea yg saya nk buat leh bantu?…

  Smart extension socket adaptor 240VAC, iaitu suatu sistem yang akan mematikan bekalan utama elektrik pada socket extension sekiranya peralatan didapati terbiar ON tanpa kegunaan. Contohnya dalam 5 baris socket adaptor terdapat peralatan seperti Handphone charger, DVD, TV, Astro decoder dan HI-Fi. Kadang-kadang cas handphone dah penuh tapi suis masih dalam keadaan ON, DVD tidak digunakan tetapi suis masih ON dan begitu juga kepada lain-lain peralatan sentiasa di dalam keadaan suis ON tetapi tidak di gunakan. Walaupun beban arus adalah adalah rendah tetapi situasi begini kalau di ambil kira adalah suatu pembaziran kepada penggunaan tenaga elektrik juga. Jadi smart adaptor akan berfungsi untuk mematikan bekalannya apabila dapat mengesan pembaziran tersebut.

 116. salam shahrul,
  sy tgh siapkn projek dan untk ini,sy perlu control angle(degree) dc motor menggunakan controller arduino mega2560 dan simulink matlab arduino i.o package..masalah sy skrg ialah tidak dapat untk control angle motor dan disebabkan ini jg sy tidak dapat implement fuzzy logic. Untk control angle,sy akn gunakn encoder read,encoder ini smada dlm PIC program @ P-Basic dan untk interface antra PIC ke MATLAB jg slh 1msalah.

  En shahrul blh tlg?kos takde hal,sy tahu ini bisness!

 117. hello, Shahrun, that the peace of God be with you!

  SEE YOUR EMAIL BOX

  I need your help, or rather, I want to contract a service.

  I need to make modifications to a code, which I found on the internet.
  Please see this project I am sending you.

  I want to add 4 displays, seven segment, I want to add a SD CARD reader to decode MP3.
  I want to add, 4 bars LED type (BAR GRAPH)
  I want to add a display 40 * 4.

  well if you accept the job, I need to know, how much will you charge me, and how much time you can give me.

  I’ve done the assembly of this project, and I liked it, especially the effects of the LEDs,
  and would like to add a display to record the points scored, who hit the threads.

  The SD CARD serve to play songs of victories, or songs with incentive. or songs Lost.

  The display 40 * 4 will record the name and phone number of the top 10 playersme, and how much time you can give me.

  http://www.waitingforfriday.com/index.php/UltimateSIMON

  Thank you, Shahrun

  I await news

  Evanildo A Costa

 118. bro. sy nk run stepper motor menggunakan arduino I.O simulink. blh sediakan programming tak?sy bayar..thanks

 119. Assalam tuan

  saya ada projek lebih kurang sama mcm saudara Faiz..
  email saya kalau boleh kita bincang,

 120. hi shahrul , nak minta tolong , lecture minte kami caRI projek pic ,,,,, tolong tolong pm urgent . kami byr

 121. Assalam…maaf encik….boleh tak tlong kami buatkan program tentang Automatic Attendence with RFID tapi menggunakan visual basic serta database… harap encik respon secepat mungkin. urgent.

 122. salam bro. ada tak litar fingerprint attendance system. contoh, lpas kite sentuh alat cap jari.. data kite terus hantar ke dalam email…. harap dapat balas secepat mungkin urgent…

 123. klaw litar fingprint.. selain dari PIC18F46K22.. boleyh tak pkai pic lain.. sbb PIC18F46K22 tak ada dalam MPLAB lah

 124. salam..ada x projek nak buat magnetic levitation…macam electromagnetic?kalau ade bole email?asap …tq =D

 125. nak tanye..ade tak C coding untuk kira gain gune Pin and Pout (Pout/Pin) untuk progrm dlm PIC16f. urgent.tq.

 126. Asalam,,, sy nak tanya,, dan nak mintak pendapat cik tntang projek sy,, sy nak buat easy shopping scanner,, projek ni boleh menjumlah kan hrga brg dan bleh mnghadkan pembelian,, yg jd msalah nya mcm mn sy nak mnyimpan satu data harga2 brg dlm pic16f877a,,,sy rasa mcm xmuat,,,bleh x cik bg pndapat skit tntang projek ni,,,??

 127. as slm bro sy nak tanya pendapat bro ttg projek sy iaitu develop ballast tank utk boat kecil around 1-3meter. sy bercadangutk mnggunakan pic as medium control. utk ballast tank tjuan utk seimbang kan boat. ttpi sensor apa yg sesuai ye bro? disbb kan di atas perrmukaan air. jadi boleh bro berkongsi pendapat ttg projek ini? terima kasih

 128. EN SAYA PELAJAR TKR saya nak buat project tapi dalam itu kena ade server ,switch atau router. tapi switch router tak ade tak ape tapi messti server kena ade.boleh tolong tak encik.nama saya theeviya.hubungi num saya 0166315432

 129. Salam.. Saya buat projek untuk ukur voltage yang dihasilkan dan voltage tu akan keluar dkt screen lcd..sy gunakan arduino..macam mana nak buat..harap encik dapata membantu..tq

 130. Assalamualaikum bang… saya sakarang ni tgh buat quadcopter menggunakan arduino untuk projek akhir saya. Boleh tlong tak?

 131. Saya hendak tempah siapkan projek power supply berdasarkan drawing yang saya berikan. Saya kekurangan masa.

  Mohon sms saya di talian 0133940011 untuk memastikan anda aktif.

  Tk

 132. assalam en.sharul.. sy buat projek brkenaan rfid attendance system. sy guna arduino uno, GUI VB, LCD, bluetooth n wiegand reader. sy msih xdpat output n dh ksuntukan mse. if nk tmpah encik buat, bole sy tau anggaran hrge brapa? dkat no mne boleh sy contact encik?

 133. assalamualaikum en. shahrul saya ingin tanya sama ada encik tau untuk membuat projek keselamatan motor-jika tidak memakai helmet motor tidak boleh start. ape-ape maklumat sila emailkan pada saya.

  email:fahmiikhwan98@gmail.com

 134. Salam… sy nk tnya, sy bt projek berkaitan nk trace siapa yg pegang kunci bilik kuliah… means setiap kunci tu sendiri di lock, hnya yg blh access ja ambil.. mohon pencerahan skit, projek yg mna sy blh bt sbg panduan atau en ada suggestion apa2… tq en shahrul..

 135. Assalam cik . Saya nak tanyaa . Cik boleh tak buat projekk mengesan barang yang hilang , display guna hp. Tapi dia aplikasi dalam rumah sahajaa. Contoh barang hilang macam remote, kunci, atau barang kecil kecil yang mudah hilang.

 136. Hi , we are into security industry and developinf number of security products . Plz tell whether it is ok for u to develop electronic security products like fingerprint , bluetooth srnsirs for us on commercial terms

 137. Salam. En shahrul boley tak buat prjek power bank blutooth? Sila beri pencerahan ttg projek saya ini tq.

 138. Salam..saya berharap encik balas komen saya.Encik boleh buat tak projek lampu jalan solar menggunakan PIC?

 139. Dear Shahrul,
  Hope this email find you in well.

  Am Abbas Abdalla a student from university Selangor, am doing final year project and my title is design and analysis of charge controller for solar power generation using buck-boot converter therefore, i would like to know if you would be able to do this type of project if u can do it am interesting to go ahead with u. Hopefully i can receive your kind feedback as soon as you can then will email you my proposal.
  Best Regards
  Abbas

 140. salam en.shahrul, boleh buat tak buat projek on and off kan lcd projector using gsm, aruduino sbagai microcontroller.

 141. Assalam,skiranya ambl conth projk d ats. tpi kmi ubah atau mmbt menambhbaikkn..Blh kh abgn tnjukkn litar mmbt program dn litar komponen projk trsebt

 142. Assalamualaikum.. saya nak tanye boleh.. saya ni masih pelajar lagi..saya nak tahu.. web ni cerita pasal ape??.. saya nak tahu sebab kat dalam web ni ade tulis arduino.. saya dengan rakan2 saya tengah buat projek arduino dan kami nak tahu.. web ini menceritakan ape..

 143. assalamualaikum.. semalam sye ade tnye.. tpi bile nak tngk blik.. entah kemana soalan sye.. tpi sye nk nye boleh??
  sye dngn kawan2 sye ade wat projek arduino.. kita oang kena cri idea sendiri menggunakan arduino.. sye nak bgi pendapat tntg idea kami dkt sini.. kami buat robot vakum.. arduino boleh tak buat menyedut habuk ? harap dibls awal kerana besok kami dh kena bentangkan idea kami 🙂

 144. slmt mlm, sy nk tnye ni , projek ape yang pling senang ataupun mudah untuk d buat bg encik

 145. salam bro . nk tnya . blh x kalau gunakan arduino utk buat lampu yg ada timer dan security lock?lampu tu dia akan terpadam mengikut masa yg ditetapkan dan yg blh on kan lampu tu hanya org yg tahu password shja. dia juga ada backup power iaitu solar sekiranya blackout

 146. assalamuikum encik, kami dari pelajar tahun akhir ingin bertanyakan tentang projek apakah yang dapat kami buat dengan tema inovasi,masalah seharian dan jenis automasi. kami harap en dapat membantu kami dalam projek tahun akhir kami inshaAllah ameen

 147. boleh saya dapat kan no contact en shahrul supaya mudah saya hubungi.
  sbb saya berkenan dengan salah satu projek en shahrul iaitu bar code entry…

 148. saya sekarang pada tahun akhir computer engineering. saya sedang buat project wireless air pollution monitoring. saya nk tahu mane nk dapatkan barang2 gas sensor dan man untuk wireless pakai xbee atau 433Mhz RF Transmitter Module with Receiver Kit for Arduino?

 149. Salam.. Saya nak minta cadangan.. Projek apa yg saya blh lakukan guna microcontroller untuk projek saya.. 😢

 150. Saya ad buat project mini refrigerator untuk fyp menggunakan peltier/ thermal electric generator, ad buat x coding untuk project ni

 151. saya nak buat sebuah projek tahun akhir . saya kena buat projek yg bertemakan audio video . boleh bagi cadangan tak nak buat projek untuk tahap diploma

 152. assalammualaikum, saya belajar di vokay, tahun ini adalah tahun terakhir, dan saya menghadapi masalah untuk membuat projek tahun akhir, jika adapun barang untuk membuat projek itu susah untuk didapati, saya mahu meminta cadangan tuan untuk projek saya., saya ingin membuat projek yang bahan untk membuat projek mudah didapati

 153. Assalamualaikum Encik. Saya ingin bertanya mengenai litar untuk projek whiteboard cleaner. Boleh encik cadangkan litar apa yang sesuai kami lakukan didalam projek kami. Terima kasih.

  P/S: Kalau tidak keberatan bolehlah kita beremail.

 154. Hello there. I want my 16×32 ..32×64 hour temperature project.

  P10 hub12

  TURKEY / ANKARA

  WATSHAP ..+90 05062839418

 155. Salam En. Shahrul. Kalau nk tempah project berapa ye?
  Project saya:
  Control brightness LED automatically menggunakan Arduino & LDR sensor.
  Dan control speed kipas automatically untk maintain room temperature dlm range 26C – 28C. Menggunakan Arduino sama & LM35 sensor.
  And integrated dkt phone thru bluetooth untk ON&OFF system.

  Component seperti LDR Sensor, LM35DZ Sensor, Arduino, DC Fan, LED saya dah ada.
  Berapa ye harga tempahan?
  Sila emel saya. Thank you 🙂

 156. Asalamualaikum Encik,bolehkah saya ingin bertanya tentang kemungkinan untuk me membuat litar phone charger alarm menggunakan buzzer apabila bateri sudah penuh menggunakan pic.

  Sekiranya boleh dibuat bolehlah kita brebincang,sekian terima kasih.

 157. assalamualaikum. tempahan projek dengan menggunakan PLC ada? dengan adanya 4 step.
  kalau boleh nak minta cadangan projek.

 158. assalam tuan shahrul, boleh bagi cadangan final year project untuk tajuk RENEWABLE ENERGY… yang melibatkan tenaga solar …

 159. salam abg shahrul. boleh takk sy nak tempah projek. mnggunkan litar pic. ad lcd. ad bunyi. tu smua . boleh?? segera

 160. Saya ingin tempah PCB, Bagai mana utk sy buat tempahan.
  PCB design drag Sy buat, pada real litar Yg lebih proper Sy perlukan.
  Boleh bantu

 161. Hi
  I am looking help with a scoreboard app is this something you would be interested in working on.
  Thanks

 162. Assalamualaikum, boleh bagikan cadangan ?.. contoh, projek logic gate ic tester. projek ni dah ada, tapi nak tambah sesuatu yg baru.. projek sama tapi ada beza dengan projek yg lama.

 163. Kalau saya ada sesuatu nak tambah pada projek tu, encik boleh program kan tak?.. Ataupun saya nak buat 1 projek, tapi encik yg buatkan programming, boleh?

 164. Assalamualaikum, sy nk tanya. Kalau sy ad idea utk buat project bagi assignment tahun akhir sy, and sy nk mintak encik shahrul buatkan boleh?

 165. Assalamualaikum..sy students poli kos electric electronic..boleh tak encik bagi cadangan tentang projek bertemakan green technology..

 166. salam encik, saya pelajar networking. saya nak buat project arduino yg boleh diomasukkan element network. encik boleh suggest project utk sye develop?