Projek

Setiap tempahan projek boleh disiapkan antara 2 – 6 minggu bergantung pada keadaan semasa. Bagi melihat senarai penuh projek dan harga, boleh lihat di Senarai Harga dan hubungi di Tentang Saya.

PCB PROJECT
Project 001: PIC Development Board V1
Project 002: PIC Development Board V2
Project 003: Arduino Bootloader
Project 004: PIC Relay Access
Project 005: Arduino Relay Access
Project 006: NodeMCU Relay Access
Project 007: TTGO Relay Access
Project 008: LED Running Light
Project 009: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 010: PIC Relay Switch
Project 011: Arduino Relay Switch
Project 012: ESP32 Relay Switch
Project 013: TTGO Relay Switch
Project 014: TTGO Relay Switch V2
Project 015: RPi Relay Switch
Project 016: RPi Relay Switch V2
Project 017: PIC LCD
Project 018: Seven Segment Display
Project 019: LED Signboard (16X8)
Project 020: PIC Four Input
Project 021: Arduino Four Input
Project 022: TTGO Four Input
Project 023: RPi Four Input
Project 024: PIC Door Access
Project 025: Arduino Door Access
Project 026: ESPresso Door Access
Project 027: TTGO Door Access
Project 028: TTGOC Door Access
Project 029: PIC Signboard Dot Matrix
Project 030: Arduino Signboard Dot Matrix
Project 031: LCD Monitoring
Project 032: ESP32 Monitoring
Project 033: ESPresso Monitoring
Project 034: TTGO Monitoring
Project 035: Switch Control Dimmer
Project 036: Logic Gate IC Tester
Project 037: Relay Controller
Project 038: PIC Door Lock
Project 039: Arduino Door Lock
Project 040: Arduino Data Logger
Project 041: Arduino MPU6050
Project 042: Arduino Eight Input
Project 043: Arduino GPS Tracker
Project 044: Arduino GPS SIM800
Project 045: Arduino GPS RF
Project 046: Arduino GPS AC
Project 047: ESPresso NFC
Project 048: ESPresso NFC SIM800
Project 049: ESP32 RS485
Project 050: ESPresso RS485
Project 051: Mega RS485
Project 052: NodeMCU RS485
Project 053: RPi RS485
Project 054: RPi RS485 POE
Project 055: TTGO GPS
Project 056: TTGO IO
Project 057: TTGO NFC
Project 058: TTGOC Mosfet
Project 059: TTGOC Opto
Project 060: TTGOD Mosfet
Project 061: Parking System
Project 062: RS485 Analog
Project 063: RS485 Cube Servo
Project 064: RS485 Sensor
Project 065: RS485 Seven Segment
Project 066: ESP32 Touch
Project 067: PIC Cube Servo
Project 068: ESPresso Cube Servo
Project 069: ESP32 Cube Servo
Project 070: RPi 16 Input
Project 071: RPi 16 Output
Project 072: PIC Attendance System
Project 073: Arduino Attendance System
Project 074: USB SL025M
Project 075: Emergency Stop Plunger
Project 076: PIC Lesson Kit
Project 077: PIC Modbus
Project 078: Input Monitor
Project 079: Mobile Robot Controller
Project 080: Joystick Controller
Project 081: Jam Solat
Project 082: Timing Gate
Project 083: Hand Gesture
Project 084: IOT Switch 5 Channel
Project 085: IOT Switch 8 Channel
Project 086: IOT Switch 16 Channel
Project 087: Detector & Counter
Project 088: ESPresso Charger Station
Project 089: ESP32 Charger Station V1
Project 090: ESP32 Charger Station V2
Project 091: ESPresso Charger Control
Project 092: ESP32 Data Logger V1
Project 093: ESP32 Data Logger V2
Project 094: ESP32 Data Logger V3
Project 095: RPi Data Logger
Project 096: Motor Controller
Project 097: Mega Load Cell
Project 098: PIC 16 Analog Input
Project 099: TTGO MP3
Project 100: IO Expander
Project 101: ESP32 Coin Acceptor

PIC PROJECT
Project 201: Dark / Light Activated Relay
Project 202: LED Running Light
Project 203: Latching Relay
Project 204: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 205: Dot Matrix Lift Display
Project 206: Sistem Angka Giliran
Project 207: Simple Digital Clock
Project 208: Electronic Dice
Project 209: Timer and Stopwatch
Project 210: PIC Button Switch
Project 211: LED Signboard (16X8)
Project 212: PIC Relay Timer
Project 213: Seven Segment Temperature
Project 214: PIC Calculator
Project 215: Timer and Stopwatch Signboard
Project 216: Clock Signboard
Project 217: PIC Auto Water Level
Project 218: Humidity Temperature Monitoring
Project 219: PIC Voltage Current Monitoring
Project 220: Logic Gate IC Tester
Project 221: PIC GSM Switch
Project 222: PIC GSM Flood Alert
Project 223: GSM Car Security
Project 224: PIC GSM Home Security
Project 225: PIC Password Door Access
Project 226: PIC GSM Temperature
Project 227: Anemometer
Project 228: GSM LCD Scroll
Project 229: PIC GSM Signboard (48X8)
Project 230: Password Key Box Access
Project 231: PIC GSM Mailbox
Project 232: PIC GSM Water Level
Project 233: Dot Matrix Signboard (32X16)
Project 234: PIC Automatic Fan
Project 235: RF Mailbox
Project 236: PIC Temperature Control
Project 237: PIC Password Door Lock
Project 238: PIC GSM Gas Detector
Project 239: PIC RFID Door Access
Project 240: GSM SCADA
Project 241: GSM Smart Home
Project 242: Password Door Access GSM
Project 243: RFID Door Lock
Project 244: Dot Matrix Signboard (96X24)
Project 245: GSM Signboard (32X16)
Project 246: GSM Solar Monitoring
Project 247: Password Door Lock GSM
Project 248: GSM Distribution Board
Project 249: NFC Payment System
Project 250: GSM Heart Rate
Project 251: Barcode Cashier System
Project 252: Barcode Exam Entry
Project 253: Fingerprint Door Access
Project 254: Fingerprint Key Box Access
Project 255: Fingerprint Door Lock
Project 256: GSM RF Switch
Project 257: Power Failure Notification
Project 258: Fingerprint Security Lock Keypad
Project 259: GSM Distribution Board Keypad
Project 260: Fingerprint Door Lock GSM
Project 261: Barcode Smart Trolley System

ARDUINO PROJECT
Project 301: Arduino Relay Timer
Project 302: Ultrasonic Sensor Indicator
Project 303: Arduino Button Switch
Project 304: Flame Switch
Project 305: Motion Switch
Project 306: Rain Switch
Project 307: Moisture Switch
Project 308: Remote Switch
Project 309: Visitor / Parking Counter
Project 310: Password Car Starter
Project 311: DTMF Switch
Project 312: Arduino Calculator
Project 313: Gas Switch
Project 314: Visitor Counter with Servo
Project 315: Arduino Voltage Current Monitoring
Project 316: Arduino Auto Water Level
Project 317: Ultrasonic Data Logger
Project 318: Arduino GSM Flood Alert
Project 319: Arduino GSM Mailbox
Project 320: Arduino Password Door Access
Project 321: Ultrasonic 2 Data Logger
Project 322: Humidity Temperature Data Logger
Project 323: Arduino GSM Home Security 4 Input
Project 324: Arduino GSM Temperature
Project 325: Arduino GSM Switch
Project 326: GSM Temperature RGB
Project 327: Arduino Temperature Control
Project 328: Arduino GSM Gas Detector
Project 329: Elderly Fall Detector
Project 330: GSM Temperature Fan
Project 331: Arduino GSM Home Security 8 Input
Project 332: GSM GPS Temperature
Project 333: Arduino GSM Water Level
Project 334: Arduino Child/Device GPS Tracker
Project 335: Fall Detector Activated
Project 336: Arduino GSM Signboard (48X8)
Project 337: Arduino RFID Door Access
Project 338: Arduino Car GPS Tracker
Project 339: Arduino Password Door Lock
Project 340: GSM Water Level Signboard (48X8)
Project 341: RF NFC
Project 342: Accelerometer Data Logger
Project 343: GPS RF Distance
Project 344: Fingerprint Car Starter
Project 345: pH Temperature Data Logger
Project 346: Arduino Automatic Fan
Project 347: GPRS GPS Tracker ThingSpeak
Project 348: GSM Signboard DMD
Project 349: Barcode Signboard (48X8)
Project 350: NFC Car Starter
Project 351: Smart Room
Project 352: Prepaid Energy with NFC & GSM
Project 353: Propeller Clock
Project 354: Kompas Kiblat
Project 355: GPS Kompas Kiblat

ESP32 PROJECT
Project 401: IOT PLC Switch
Project 402: ESP32 Button Switch
Project 403: IOT Temperature HTTP
Project 404: IOT Temperature MQTT
Project 405: IOT Ultrasonic MQTT
Project 406: IOT Humidity Temperature HTTP
Project 407: IOT Humidity Temperature MQTT
Project 408: ESP32 Clock Signboard (32X8)
Project 409: IOT Signboard (32X8)
Project 410: QR Switch
Project 411: ESP32 Assistant Switch
Project 412: ESP32 Password Door Access
Project 413: QR Door Access
Project 414: IOT Motion IFTTT
Project 415: ESP32 IOT Water Level (SMS)
Project 416: ESP32 IOT Water Level (WhatsApp)
Project 417: ESP32 IOT Switch
Project 418: ESP32 IOT Agriculture
Project 419: ESP32 IOT Door Lock
Project 420: IOT Monitor and Control
Project 421: RFID QR Payment
Project 422: MQTT GPS Tracker
Project 423: ESP32 Clock Signboard DMD (32X16)
Project 424: IOT Fan
Project 425: Booking Parking System
Project 426: IOT Environment Humidity Temperature
Project 427: IOT Light Monitoring
Project 428: ESP32 GSM Smart Home
Project 429: IOT Particle
Project 430: NFC Switch
Project 431: IOT NFC Attendance System
Project 432: ESP32 IOT Energy Monitoring
Project 433: ESPresso IOT Heart Rate
Project 434: IOT Heart Rate Monitoring
Project 435: IOT Heart Rate Monitoring ThingSpeak
Project 436: SMS Gateway
Project 437: LoRa Humidity Temperature
Project 438: ESP32 IOT Energy Switch
Project 439: Nextion Switch
Project 440: IOT 4G Switch
Project 441: IOT Gas CO2
Project 442: IOT Modbus Gas CO2
Project 443: IOT GPS Tracker
Project 444: IOT Voltage Current
Project 445: RS485 Relay
Project 446: IOT Water EC
Project 447: Blynk IOT Street Light
Project 448: IOT NFC Availability System
Project 449: IOT Fingerprint Attendance System
Project 450: IOT Water PH
Project 451: IOT Plant Monitoring
Project 452: IOT Irrigation System
Project 453: IOT Soil NPK
Project 454: IOT Weather Station
Project 455: IOT Ultrasonic Water Level
Project 456: IOT Water EC & PH
Project 457: IOT Fingerprint Availability System
Project 458: ESP32 IOT Heat Control
Project 459: ESP32 Wifi Switch
Project 460: ESP32 Cashless System
Project 461: ESP32 IOT Visitor Counter with Voice

RASPBERRY PI PROJECT
Project 501: RPi Assistant Switch
Project 502: RPi Telegram Switch
Project 503: RPi IOT Switch
Project 504: RPi IOT Humidity Temperature
Project 505: RPi IOT Door Lock
Project 506: RPi IOT Heart Rate
Project 507: RPi OpenCV Traffic Light
Project 508: Telegram Home Security
Project 509: Telegram Photo
Project 510: Button Display
Project 511: Email Motion Alert
Project 512: RPi Tin Detector
Project 513: RPi IOT Energy Monitoring
Project 514: RPi IOT Energy Switch
Project 515: Bus Station Notification
Project 516: RPi GSM Home Security
Project 517: IOT Fertigation
Project 518: RPi IOT Agriculture

VISUAL STUDIO PROJECT
Project 601: Modbus Analog Input
Project 602: USB RFID Attendance System
Project 603: RF Patient Temperature
Project 604: RF Switch (Arduino)
Project 605: RF Switch (PIC)
Project 606: Green House RF
Project 607: RF LCD Message
Project 608: GPS Maps
Project 609: RF Signboard
Project 610: IMU Force
Project 611: USB Fingerprint Attendance System
Project 612: RF Drawer Search
Project 613: USB NFC Attendance System
Project 614: RFID Attendance System (Arduino)
Project 615: RFID Attendance System (PIC)
Project 616: RF Signboard DMD
Project 617: Green House RF GSM
Project 618: RF Tachometer
Project 619: Modbus Notice Board (32X16)
Project 620: RFID Attendance & Access System
Project 621: RFID Attendance System with GSM
Project 622: Fingerprint Attendance System (Arduino)
Project 623: GSM RF DMD
Project 624: MMS Camera
Project 625: Fingerprint Attendance System (PIC)
Project 626: Fingerprint Security Box
Project 627: RF NFC Attendance System
Project 628: RF Wind Monitoring
Project 629: Fingerprint Library Management with RFID
Project 630: Hand Gesture Message
Project 631: Fingerprint Attendance & Access System
Project 632: Fingerprint Attendance System with GSM
Project 633: Fingerprint Security Lock
Project 634: Fingerprint Library Management with RFID & GSM
Project 635: Fingerprint Attendance & Access System with GSM
Project 636: Fingerprint Attendance System with Barcode
Project 637: RFID Smart Cashier
Project 638: RFID Automated Payment System

ANDROID & WEB PROJECT
Project 701: QR Parking
Project 702: Bluetooth THD
Project 703: Bluetooth Switch (Arduino)
Project 704: Bluetooth Switch (PIC)
Project 705: Bluetooth Humidity Temperature
Project 706: IOT Switch Temperature
Project 707: Bluetooth Signboard (48X8)
Project 708: Bluetooth Switch (ESP32)
Project 709: TFT Temperature Control
Project 710: Bluetooth Heart Rate
Project 711: Bluetooth Drawer Search
Project 712: Bluetooth Signboard DMD
Project 713: Bluetooth Door Lock
Project 714: IOT Gas
Project 715: Bluetooth Fingerprint Car Starter
Project 716: Smart Watch Fingerprint
Project 717: Smart Watch UV
Project 718: GSM RGB LED Signboard
Project 719: GSM Notice Board (64X32)
Project 720: GSM Notice Board (96X48)
Project 721: GSM Notice Board (192X32)

MECHATRONIC PROJECT
Project 801: Line Following Robot
Project 802: IOT Dustbin Monitoring
Project 803: Bluetooth Mobile Robot
Project 804: IOT Mobile Robot
Project 805: Ampaian Automatik GSM
Project 806: Seat Monitoring
Project 807: Smart Aquarium
Project 808: Automatic Hand Wash
Project 809: Hand Gesture Mobile Robot
Project 810: IOT Roof Monitoring
Project 811: Walking Robot
Project 812: Hand Gesture Arm Robot
Project 813: Hand Robot
Project 814: IOT Hand Robot

OTHER PROJECT
Project 901: Click Here Game
Project 902: IOT Switch 16 Channel
Project 903: Bluetooth Switch 16 Channel
Project 904: Basketball Scoreboard
Project 905: Timing Gate
Project 906: LED Signboard (96X48)
Project 907: Fuel Cell Data Logger
Project 908: Load Cell with HX711
Project 909: Solar Signboard
Project 910: XBee Timing Gate
Project 911: Xbee Water Level
Project 912: Emergency Stop Plunger
Project 913: GSM AC Monitor
Project 914: Detector & Counter
Project 915: NFC Charger Station
Project 916: IOT NFC Smart Dustbin
Project 917: Modbus Seven Segment
Project 918: Charger Control
Project 919: MQTT Charger Station
Project 920: MQTT Parking Barrier
Project 921: Assistant Parking Barrier
Project 922: IOT Bil Monitoring
Project 923: Kolej Komuniti
Project 924: IKBN Pekan IR4
Project 925: IKBNK Jabatan Perhotelan IR4
Project 926: Zehn Bukit Pantai

Web-web projek
Arduino4u
Cytron Tutorial
KICT Blog
Idrisz
MyTechInvention
Nadi Eleczone
Sidik
Zentronic
Arduino Library
Bobparadiso
Circuitlake
CodeAndLife
Cornell University
Electronics-lab
Electroschematics
Embedded-lab
EmbedJournal
Esskay Institute
ExtremeCircuits
Hackster
Instructables
NerdKits
Nevonprojects
Peyanski
PyImageSearch
Random Nerd Tutorials
RhydoLabz
Starting Electronics
Techiesms
Technology Tutorials
ECE4760

Web-web produk
Astana Digital
Autobotic
Connectronics
Cytron Technologies
Element14
GI Electronic
HobbyStore
Micro Tesseract
ThinkerSpace
Mybotic
Myduino
Nadi Eleczone Solutions
RS Malaysia
QQ Online Trading
Adafruit
Cutedigi
DFRobot
Elecfreaks
Elecrow
Itead Studio
Keyestudio
LCSC
MikroElektronika
Openhapp
Parallax
Raspberry Pi
Sgbotic
Smart Prototyping
Sparkfun
Sure Electronics

Web-web barang online
Lazada
Shopee
Aliexpress
Ebay

462 Replies to “Projek”

  1. assalam tuan, boleh saya tahu tuan guna jenis gps module apa dan codingnya?

  2. salam encik, saya pelajar networking. saya nak buat project arduino yg boleh diomasukkan element network. encik boleh suggest project utk sye develop?

  3. Assalamualaikum..sy students poli kos electric electronic..boleh tak encik bagi cadangan tentang projek bertemakan green technology..

  4. Assalamualaikum, sy nk tanya. Kalau sy ad idea utk buat project bagi assignment tahun akhir sy, and sy nk mintak encik shahrul buatkan boleh?

  5. Kalau saya ada sesuatu nak tambah pada projek tu, encik boleh program kan tak?.. Ataupun saya nak buat 1 projek, tapi encik yg buatkan programming, boleh?

  6. Assalamualaikum, boleh bagikan cadangan ?.. contoh, projek logic gate ic tester. projek ni dah ada, tapi nak tambah sesuatu yg baru.. projek sama tapi ada beza dengan projek yg lama.

  7. Assalamualaikum, boleh bagi pendapat tak mengenai projek yg berkaitan dgn underwater?

Comments are closed.