Projek

Setiap tempahan projek boleh disiapkan antara 2 – 6 minggu bergantung pada keadaan semasa. Bagi melihat senarai penuh projek dan harga, boleh lihat di Senarai Harga dan hubungi di Tentang Saya.

PCB PROJECT
Project 001: PIC Development Board V1
Project 002: PIC Development Board V2
Project 003: Arduino Bootloader
Project 004: PIC Relay Access
Project 005: Arduino Relay Access
Project 006: NodeMCU Relay Access
Project 007: LED Running Light
Project 008: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 009: PIC Relay Switch
Project 010: Arduino Relay Switch
Project 011: ESP32 Relay Switch
Project 012: RPi Relay Switch
Project 013: PIC LCD
Project 014: Seven Segment Display
Project 015: LED Signboard (16X8)
Project 016: PIC Four Input
Project 017: Arduino Four Input
Project 018: RPi Four Input
Project 019: PIC Door Access
Project 020: Arduino Door Access
Project 021: ESPresso Door Access
Project 022: Signboard Controller
Project 023: Dot Matrix 48X8 V1
Project 024: Dot Matrix 48X8 V2
Project 025: PIC Signboard Dot Matrix
Project 026: Arduino Signboard Dot Matrix
Project 027: LCD Monitoring
Project 028: ESP32 Monitoring
Project 029: ESPresso Monitoring
Project 030: Switch Control Dimmer
Project 031: Logic Gate IC Tester
Project 032: Relay Controller
Project 033: PIC Door Lock
Project 034: Arduino Door Lock
Project 035: Arduino Data Logger
Project 036: Arduino MPU6050
Project 037: Arduino Eight Input
Project 038: Arduino GPS Tracker
Project 039: Arduino GPS SIM800
Project 040: Arduino GPS RF
Project 041: Arduino GPS AC
Project 042: ESPresso NFC
Project 043: ESPresso NFC SIM800
Project 044: RPi 16 Input
Project 045: RPi 16 Output
Project 046: RS485 Analog
Project 047: RS485 Cube Servo
Project 048: RS485 Sensor
Project 049: RS485 Seven Segment
Project 050: PIC Attendance System
Project 051: Arduino Attendance System
Project 052: USB SL025M
Project 053: ESP32 RS485
Project 054: ESPresso RS485
Project 055: Mega RS485
Project 056: NodeMCU RS485
Project 057: RPi RS485
Project 058: RPi RS485 POE
Project 059: TTGO GPS
Project 060: TTGO NFC
Project 061: ESP32 Touch
Project 062: PIC Cube Servo
Project 063: ESPresso Cube Servo
Project 064: ESP32 Cube Servo
Project 065: Emergency Stop Plunger
Project 066: Board 7 Segment 2.3inch
Project 067: Board 7 Segment 107X196
Project 068: Board 7 Segment 163X296
Project 069: Scoreboard Controller V1
Project 070: Scoreboard Controller V2
Project 071: Stepper Controller
Project 072: PIC Lesson Kit
Project 073: PIC Modbus
Project 074: Input Monitor
Project 075: Mobile Robot Controller
Project 076: Joystick Controller
Project 077: Jam Solat
Project 078: Timing Gate
Project 079: Hand Gesture
Project 080: IOT Switch 5 Channel
Project 081: IOT Switch 8 Channel
Project 082: IOT Switch 16 Channel
Project 083: Detector & Counter
Project 084: ESPresso Charger Station
Project 085: ESP32 Charger Station V1
Project 086: ESP32 Charger Station V2
Project 087: ESPresso Charger Control
Project 088: ESP32 Data Logger V1
Project 089: ESP32 Data Logger V2
Project 090: RPi Data Logger
Project 091: Motor Controller
Project 092: Mega Load Cell
Project 093: PIC 16 Analog Input

PIC PROJECT
Project 101: Dark / Light Activated Relay
Project 102: LED Running Light
Project 103: Latching Relay
Project 104: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 105: PIC Button Switch
Project 106: Sistem Angka Giliran
Project 107: Simple Digital Clock
Project 108: Electronic Dice
Project 109: Timer and Stopwatch
Project 110: Dot Matrix Lift Display
Project 111: LED Signboard (16X8)
Project 112: PIC Relay Timer
Project 113: Seven Segment Temperature
Project 114: PIC Calculator
Project 115: Timer and Stopwatch Signboard
Project 116: Clock Signboard
Project 117: PIC Auto Water Level
Project 118: Humidity Temperature Monitoring
Project 119: PIC Voltage Current Monitoring
Project 120: Logic Gate IC Tester
Project 121: PIC GSM Switch
Project 122: PIC GSM Flood Alert
Project 123: GSM Car Security
Project 124: PIC GSM Home Security
Project 125: PIC GSM Temperature
Project 126: PIC Password Door Access
Project 127: GSM LCD Scroll
Project 128: PIC GSM Signboard (48X8)
Project 129: PIC GSM Mailbox
Project 130: Password Key Box Access
Project 131: PIC GSM Water Level
Project 132: PIC Temperature Control
Project 133: PIC Password Door Lock
Project 134: PIC GSM Gas Detector
Project 135: RFID Door Access
Project 136: Dot Matrix Signboard (32X16)
Project 137: GSM SCADA
Project 138: Password Door Access GSM
Project 139: PIC Automatic Fan
Project 140: RFID Door Lock
Project 141: GSM Smart Home
Project 142: Password Door Lock GSM
Project 143: Dot Matrix Signboard (96X24)
Project 144: NFC Payment System
Project 145: GSM Signboard (32X16)
Project 146: RF Mailbox
Project 147: GSM Heart Rate
Project 148: GSM Distribution Board
Project 149: Anemometer
Project 150: Fingerprint Door Access
Project 151: Power Failure Notification
Project 152: Fingerprint Key Box Access
Project 153: Barcode Cashier System
Project 154: Barcode Exam Entry
Project 155: GSM Solar Monitoring
Project 156: Fingerprint Door Lock
Project 157: GSM RF Switch
Project 158: Fingerprint Security Lock Keypad
Project 159: GSM Distribution Board Keypad
Project 160: Fingerprint Door Lock GSM
Project 161: Barcode Smart Trolley System

ARDUINO PROJECT
Project 201: Arduino Button Switch
Project 202: Visitor / Parking Counter
Project 203: Password Car Starter
Project 204: Arduino Calculator
Project 205: Arduino Relay Timer
Project 206: Arduino Voltage Current Monitoring
Project 207: Ultrasonic Data Logger
Project 208: Arduino Password Door Access
Project 209: Ultrasonic Sensor Indicator
Project 210: Arduino GSM Mailbox
Project 211: Arduino GSM Flood Alert
Project 212: Ultrasonic 2 Data Logger
Project 213: DTMF Switch
Project 214: Arduino GSM Switch
Project 215: Humidity Temperature Data Logger
Project 216: Arduino GSM Temperature
Project 217: GSM Temperature RGB
Project 218: Arduino GSM Home Security 4 Input
Project 219: Arduino Auto Water Level
Project 220: Arduino GSM Gas Detector
Project 221: Fall Detector Activated
Project 222: Arduino GSM Home Security 8 Input
Project 223: GSM Temperature Fan
Project 224: Arduino RFID Door Access
Project 225: Arduino GSM Water Level
Project 226: Arduino Temperature Control
Project 227: Arduino Password Door Lock
Project 228: Arduino GSM Signboard (48X8)
Project 229: Fingerprint Car Starter
Project 230: GSM GPS Temperature
Project 231: Arduino Child/Device GPS Tracker
Project 232: pH Temperature Data Logger
Project 233: Arduino Car GPS Tracker
Project 234: Accelerometer Data Logger
Project 235: GSM Water Level Signboard (48X8)
Project 236: GPS RF Distance
Project 237: NFC Car Starter
Project 238: GSM Signboard DMD
Project 239: Barcode Signboard (48X8)
Project 240: GPRS GPS Tracker ThingSpeak
Project 241: Arduino Automatic Fan
Project 242: RF NFC
Project 243: Smart Room
Project 244: Elderly Fall Detector
Project 245: Kompas Kiblat
Project 246: Propeller Clock
Project 247: GPS Kompas Kiblat
Project 248: Prepaid Energy with NFC & GSM

RASPBERRY PI PROJECT
Project 301: RPi Assistant Switch
Project 302: RPi Telegram Switch
Project 303: RPi IOT Switch
Project 304: RPi IOT Humidity Temperature
Project 305: RPi IOT Door Lock
Project 306: Telegram Home Security
Project 307: Telegram Photo
Project 308: RPi IOT Heart Rate
Project 309: Button Display
Project 310: Email Motion Alert
Project 311: RPi GSM Home Security
Project 312: Bus Station Notification

VISUAL STUDIO PROJECT
Project 401: Modbus Analog Input
Project 402: USB RFID Attendance System
Project 403: RF Switch (Arduino)
Project 404: RF Switch (PIC)
Project 405: USB NFC Attendance System
Project 406: RF LCD Message
Project 407: RF Patient Temperature
Project 408: IMU Force
Project 409: RF Tachometer
Project 410: RF Drawer Search
Project 411: USB Fingerprint Attendance System
Project 412: Green House RF
Project 413: RFID Attendance System (Arduino)
Project 414: RFID Attendance System (PIC)
Project 415: RF Signboard DMD
Project 416: RF Signboard
Project 417: GPS Maps
Project 418: RF NFC Attendance System
Project 419: Fingerprint Attendance System (Arduino)
Project 420: RFID Attendance & Access System
Project 421: RF Camera
Project 422: GSM RF DMD
Project 423: Green House RF GSM
Project 424: RFID Attendance System with GSM
Project 425: Modbus Notice Board (32X16)
Project 426: MMS Camera
Project 427: Fingerprint Attendance System (PIC)
Project 428: Hand Gesture Message
Project 429: Fingerprint Library Management with RFID
Project 430: Fingerprint Attendance & Access System
Project 431: Fingerprint Security Box
Project 432: Fingerprint Attendance System with GSM
Project 433: Fingerprint Attendance & Access System with GSM
Project 434: Fingerprint Security Lock
Project 435: Fingerprint Library Management with RFID & GSM
Project 436: Fingerprint Attendance System with Barcode
Project 437: RF Wind Monitoring
Project 438: RFID Smart Cashier
Project 439: RFID Automated Payment System

ANDROID & WEB PROJECT
Project 501: QR Parking
Project 502: Bluetooth Switch (Arduino)
Project 503: Bluetooth THD
Project 504: Bluetooth Switch (PIC)
Project 505: IOT Temperature
Project 506: IOT PLC Switch
Project 507: IOT Humidity Temperature
Project 508: ESP32 Button Switch
Project 509: ESP32 Assistant Switch
Project 510: ESP32 Telegram Switch
Project 511: Blynk Switch
Project 512: ESP32 IOT Switch
Project 513: Bluetooth Switch (ESP32)
Project 514: Bluetooth Signboard (48X8)
Project 515: QR Door Access
Project 516: Bluetooth Drawer Search
Project 517: Bluetooth Humidity Temperature
Project 518: Parking System
Project 519: IOT Switch Temperature
Project 520: IOT Monitor and Control
Project 521: Bluetooth Heart Rate
Project 522: IOT Light Monitoring
Project 523: NodeMCU IOT Door Lock
Project 524: Bluetooth Door Lock
Project 525: Booking Parking System
Project 526: IOT Fan
Project 527: Bluetooth Signboard DMD
Project 528: Bluetooth Fingerprint Car Starter
Project 529: IOT NFC Attendance System
Project 530: IOT Water Monitoring
Project 531: NFC Switch
Project 532: ESPresso IOT Heart Rate
Project 533: IOT Heart Rate Monitoring
Project 534: IOT Heart Rate Monitoring ThingSpeak
Project 535: NodeMCU IOT Energy Monitoring
Project 536: NodeMCU IOT Energy Monitoring ThingSpeak
Project 537: IOT Gas
Project 538: SMS Gateway
Project 539: IOT 4G Switch
Project 540: TFT Temperature Control
Project 541: RPi IOT Energy Monitoring
Project 542: Smart Watch Fingerprint
Project 543: IOT GPS Tracker
Project 544: GSM RGB LED Signboard
Project 545: IOT NFC Attendance System with SD Card
Project 546: Smart Watch UV
Project 547: IOT NFC Availability System
Project 548: Blynk IOT Street Light
Project 549: IOT Plant Monitoring
Project 550: GSM Notice Board (64X32)
Project 551: GSM Notice Board (96X48)
Project 552: GSM Notice Board (192X32)

MECHATRONIC PROJECT
Project 601: Line Following Robot
Project 602: Bluetooth Mobile Robot
Project 603: Automatic Roof
Project 604: WiFly Mobile Robot
Project 605: Ampaian Automatik GSM
Project 606: Automatic Hand Wash
Project 607: Smart Dustbin
Project 608: Smart Aquarium
Project 609: Hand Gesture Mobile Robot
Project 610: Hand Gesture Arm Robot
Project 611: Walking Robot
Project 612: Hand Robot

OTHER PROJECT
Project 701: Click Here Game
Project 702: IOT Switch 16 Channel
Project 703: Bluetooth Switch 16 Channel
Project 704: Basketball Scoreboard
Project 705: Timing Gate
Project 706: LED Signboard (96X48)
Project 707: Fuel Cell Data Logger
Project 708: Load Cell with HX711
Project 709: Solar Signboard
Project 710: XBee Timing Gate
Project 711: Xbee Water Level
Project 712: Emergency Stop Plunger
Project 713: GSM AC Monitor
Project 714: Detector & Counter
Project 715: NFC Charger Station
Project 716: IOT NFC Smart Dustbin
Project 717: Modbus Seven Segment
Project 718: Charger Control
Project 719: MQTT Charger Station
Project 720: MQTT Parking Barrier
Project 721: Assistant Parking Barrier
Project 722: MRSM Bentong
Project 723: Kolej Komuniti
Project 724: IKTBN Pagoh IR4
Project 725: Zehn Bukit Pantai
Project 726: IKBN Pekan IR4
Project 727: GSM Avialite
Project 728: Imran GPS

Web-web projek
Arduino4u
Belajar Arduino
Cytron Tutorial
KICT Blog
Idrisz
MyTechInvention
Nadi Eleczone
Zentronic
Arduino Library
Bobparadiso
Circuitlake
CodeAndLife
Cornell University
Electronics-lab
Electroschematics
EmbedJournal
Embedded-lab
Esskay Institute
ExtremeCircuits
Hackster
Instructables
NerdKits
Nevonprojects
PyImageSearch
Random Nerd Tutorials
RhydoLabz
Starting Electronics
Techiesms
Technology Tutorials
ECE4760

Web-web produk
Astana Digital
Autobotic
Connectronics
Cytron Technologies
Element14
GI Electronic
HobbyStore
Micro Tesseract
ThinkerSpace
Mybotic
Myduino
Nadi Eleczone Solutions
RS Malaysia
QQ Online Trading
Adafruit
Cutedigi
DFRobot
Elecfreaks
Elecrow
Itead Studio
Keyestudio
MikroElektronika
Openhapp
Parallax
Raspberry Pi
Sgbotic
Smart Prototyping
Sparkfun
Sure Electronics

Web-web barang online
Lazada
Shopee
Aliexpress
Ebay

462 Replies to “Projek”

 1. Hi
  I am looking help with a scoreboard app is this something you would be interested in working on.
  Thanks

 2. Saya ingin tempah PCB, Bagai mana utk sy buat tempahan.
  PCB design drag Sy buat, pada real litar Yg lebih proper Sy perlukan.
  Boleh bantu

 3. salam abg shahrul. boleh takk sy nak tempah projek. mnggunkan litar pic. ad lcd. ad bunyi. tu smua . boleh?? segera

Comments are closed.