Projek

Setiap tempahan projek boleh disiapkan antara 2 – 6 minggu bergantung pada keadaan semasa. Bagi melihat senarai penuh projek dan harga, boleh lihat di Senarai Harga dan hubungi di Tentang Saya.

PCB PROJECT
Project 001: PIC Development Board V1
Project 002: PIC Development Board V2
Project 003: Arduino Bootloader
Project 004: PIC Relay Access
Project 005: Arduino Relay Access
Project 006: NodeMCU Relay Access
Project 007: LED Running Light
Project 008: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 009: PIC Relay Switch
Project 010: Arduino Relay Switch
Project 011: ESP32 Relay Switch
Project 012: RPi Relay Switch
Project 013: PIC LCD
Project 014: Seven Segment Display
Project 015: LED Signboard (16X8)
Project 016: PIC Four Input
Project 017: Arduino Four Input
Project 018: RPi Four Input
Project 019: PIC Door Access
Project 020: Arduino Door Access
Project 021: ESPresso Door Access
Project 022: Logic Gate IC Tester
Project 023: Switch Control Dimmer
Project 024: Signboard Controller
Project 025: Dot Matrix 48X8 V1
Project 026: Dot Matrix 48X8 V2
Project 027: PIC Signboard Dot Matrix
Project 028: Arduino Signboard Dot Matrix
Project 029: Relay Controller V1
Project 030: Relay Controller V2
Project 031: Relay Controller V3
Project 032: PIC Door Lock
Project 033: Arduino Door Lock
Project 034: Arduino Data Logger
Project 035: Arduino MPU6050
Project 036: Arduino Eight Input
Project 037: Arduino GPS Tracker
Project 038: Arduino GPS SIM800
Project 039: Arduino GPS RF
Project 040: Arduino GPS AC
Project 041: ESPresso NFC
Project 042: ESPresso NFC SIM800
Project 043: RS485 Analog
Project 044: RS485 Cube Servo
Project 045: RS485 Sensor
Project 046: RS485 Seven Segment
Project 047: USB SL025M
Project 048: PIC Attendance System V1
Project 049: PIC Attendance System V2
Project 050: Arduino Attendance System
Project 051: LCD Monitoring
Project 052: ESPresso Monitoring
Project 053: ESPresso RS485
Project 054: Mega RS485
Project 055: NodeMCU RS485
Project 056: RPi RS485
Project 057: Emergency Stop Plunger
Project 058: Board 7 Segment 2.3inch
Project 059: Board 7 Segment 107X196
Project 060: Board 7 Segment 163X296
Project 061: Scoreboard Controller V1
Project 062: Scoreboard Controller V2
Project 063: Stepper Controller
Project 064: PIC Lesson Kit
Project 065: Cube Servo Controller
Project 066: PIC Modbus
Project 067: Input Monitor
Project 068: Mobile Robot Controller
Project 069: Joystick Controller
Project 070: Jam Solat
Project 071: Timing Gate
Project 072: Hand Gesture
Project 073: IOT Switch 5 Channel
Project 074: IOT Switch 8 Channel
Project 075: IOT Switch 16 Channel
Project 076: Detector & Counter
Project 077: ESPresso Charger Station
Project 078: ESP32 Charger Station
Project 079: ESPresso Charger Control
Project 080: ESPresso Cube Servo
Project 081: RPi 16 Input
Project 082: ESP32 RS485
Project 083: ESP32 RS485 V2
Project 084: Motor Controller

PIC PROJECT
Project 101: Dark / Light Activated Relay
Project 102: LED Running Light
Project 103: Latching Relay
Project 104: Dot Matrix Signboard (16X8)
Project 105: PIC Button Switch
Project 106: Sistem Angka Giliran
Project 107: Simple Digital Clock
Project 108: Electronic Dice
Project 109: Timer and Stopwatch
Project 110: Dot Matrix Lift Display
Project 111: LED Signboard (16X8)
Project 112: PIC Relay Timer
Project 113: Seven Segment Temperature
Project 114: PIC Calculator
Project 115: PIC Auto Water Level
Project 116: Logic Gate IC Tester
Project 117: Humidity Temperature Monitoring
Project 118: PIC Voltage Current Monitoring
Project 119: Timer and Stopwatch Signboard
Project 120: PIC GSM Switch
Project 121: PIC GSM Flood Alert
Project 122: GSM Car Security
Project 123: Clock Signboard
Project 124: PIC GSM Home Security
Project 125: PIC Password Door Access
Project 126: Password Key Box Access
Project 127: GSM LCD Scroll
Project 128: PIC GSM Temperature
Project 129: PIC Temperature Control
Project 130: PIC GSM Mailbox
Project 131: PIC Password Door Lock
Project 132: PIC GSM Water Level
Project 133: RFID Door Access
Project 134: Dot Matrix Signboard (32X16)
Project 135: PIC GSM Gas Detector
Project 136: PIC Automatic Fan
Project 137: PIC GSM Signboard (48X8)
Project 138: GSM SCADA
Project 139: RFID Door Lock
Project 140: Password Door Lock GSM
Project 141: PIC GSM GPS Tracker
Project 142: GSM Signboard (32X16)
Project 143: GSM Distribution Board
Project 144: Password Door Access GSM
Project 145: Barcode Cashier System
Project 146: Barcode Exam Entry
Project 147: NFC Payment System
Project 148: RF Mailbox
Project 149: GSM Smart Home
Project 150: Anemometer
Project 151: GSM Solar Monitoring
Project 152: GSM Heart Rate
Project 153: GSM GPS Tracker Keypad
Project 154: GSM Plant Monitoring
Project 155: Fingerprint Door Access
Project 156: Fingerprint Key Box Access
Project 157: Fingerprint Door Lock
Project 158: GSM RF Switch
Project 159: GSM Distribution Board Keypad
Project 160: Fingerprint Door Lock GSM
Project 161: Fingerprint Security Lock Keypad
Project 162: Dot Matrix Signboard (96X24)
Project 163: Barcode Smart Trolley System
Project 164: Power Failure Notification

ARDUINO PROJECT
Project 201: Arduino Button Switch
Project 202: Visitor / Parking Counter
Project 203: Password Car Starter
Project 204: Arduino Calculator
Project 205: Arduino Relay Timer
Project 206: Arduino Voltage Current Monitoring
Project 207: Ultrasonic Data Logger
Project 208: Arduino Password Door Access
Project 209: Ultrasonic Sensor Indicator
Project 210: Arduino GSM Mailbox
Project 211: Arduino GSM Flood Alert
Project 212: Ultrasonic 2 Data Logger
Project 213: Arduino GSM Switch
Project 214: Humidity Temperature Data Logger
Project 215: Arduino GSM Temperature
Project 216: GSM Temperature RGB
Project 217: Arduino GSM Home Security 4 Input
Project 218: Arduino Auto Water Level
Project 219: Arduino GSM Gas Detector
Project 220: Fall Detector Activated
Project 221: Arduino GSM Home Security 8 Input
Project 222: GSM Temperature Fan
Project 223: Arduino RFID Door Access
Project 224: Arduino GSM Water Level
Project 225: Arduino Temperature Control
Project 226: Arduino Password Door Lock
Project 227: Arduino GSM Signboard (48X8)
Project 228: Fingerprint Car Starter
Project 229: GSM GPS Temperature
Project 230: Arduino Child/Device GPS Tracker
Project 231: pH Temperature Data Logger
Project 232: GSM Signboard DMD
Project 233: Accelerometer Data Logger
Project 234: Arduino Car GPS Tracker
Project 235: GSM Water Level Signboard (48X8)
Project 236: DTMF Switch
Project 237: GPS RF Distance
Project 238: NFC Car Starter
Project 239: GPRS GPS Tracker ThingSpeak
Project 240: Barcode Signboard (48X8)
Project 241: Arduino Automatic Fan
Project 242: RF NFC
Project 243: Smart Room
Project 244: Elderly Fall Detector
Project 245: Kompas Kiblat
Project 246: Propeller Clock
Project 247: GPS Kompas Kiblat
Project 248: Prepaid Energy with NFC & GSM

RASPBERRY PI PROJECT
Project 301: RPi Telegram Switch
Project 302: IOT Door Lock
Project 303: Telegram Home Security
Project 304: Telegram Photo
Project 305: RPi IOT Heart Rate
Project 306: Email Motion Alert
Project 307: RPi GSM Home Security
Project 308: Bus Station Notification

VISUAL STUDIO PROJECT
Project 401: Modbus Analog Input
Project 402: USB RFID Attendance System
Project 403: RF Switch (Arduino)
Project 404: RF Switch (PIC)
Project 405: USB NFC Attendance System
Project 406: RF LCD Message
Project 407: RF Patient Temperature
Project 408: IMU Force
Project 409: RF Tachometer
Project 410: RF Drawer Search
Project 411: USB Fingerprint Attendance System
Project 412: Green House RF
Project 413: RFID Attendance System (Arduino)
Project 414: RF Signboard DMD
Project 415: RF Signboard
Project 416: RFID Attendance System (PIC)
Project 417: GPS Maps
Project 418: RF NFC Attendance System
Project 419: Fingerprint Attendance System (Arduino)
Project 420: RFID Attendance & Access System
Project 421: RF Camera
Project 422: GSM RF DMD
Project 423: Green House RF GSM
Project 424: RFID Attendance System with GSM
Project 425: Modbus Notice Board (32X16)
Project 426: MMS Camera
Project 427: Fingerprint Attendance System (PIC)
Project 428: Hand Gesture Message
Project 429: Fingerprint Library Management with RFID
Project 430: Fingerprint Attendance & Access System
Project 431: Fingerprint Security Box
Project 432: Fingerprint Attendance System with GSM
Project 433: Fingerprint Attendance & Access System with GSM
Project 434: Fingerprint Security Lock
Project 435: Fingerprint Library Management with RFID & GSM
Project 436: Fingerprint Attendance System with Barcode
Project 437: RF Wind Monitoring
Project 438: RFID Smart Cashier
Project 439: RFID Automated Payment System

ANDROID & WEB PROJECT
Project 501: QR Parking
Project 502: Bluetooth Switch (Arduino)
Project 503: Bluetooth Switch (PIC)
Project 504: ESP32 Button Switch
Project 505: ESP32 IOT Switch
Project 506: ESP32 Telegram Switch
Project 507: IOT Humidity Temperature
Project 508: Bluetooth Drawer Search
Project 509: Parking System
Project 510: Bluetooth Humidity Temperature
Project 511: IOT Switch Temperature
Project 512: Bluetooth Heart Rate
Project 513: Bluetooth Signboard (48X8)
Project 514: IOT Light Monitoring
Project 515: Booking Parking System
Project 516: Bluetooth Door Lock
Project 517: Bluetooth Signboard DMD
Project 518: IOT Fan
Project 519: Bluetooth Fingerprint Car Starter
Project 520: IOT Water Monitoring
Project 521: IOT NFC Attendance System
Project 522: NodeMCU IOT Energy Monitoring
Project 523: NodeMCU IOT Energy Monitoring ThingSpeak
Project 524: NFC Switch
Project 525: ESPresso IOT Heart Rate
Project 526: IOT Heart Rate Monitoring
Project 527: IOT Heart Rate Monitoring ThingSpeak
Project 528: IOT Gas
Project 529: GSM RGB LED Signboard
Project 530: IOT 4G Switch
Project 531: TFT Temperature Control
Project 532: RPi IOT Energy Monitoring
Project 533: IOT NFC Attendance System with SD Card
Project 534: Smart Watch UV
Project 535: Smart Watch Fingerprint
Project 536: Blynk IOT Street Light
Project 537: IOT Plant Monitoring
Project 538: GSM Notice Board (64X32)
Project 539: GSM Notice Board (96X48)
Project 540: GSM Notice Board (192X32)
Project 541: Bluetooth THD

MECHATRONIC PROJECT
Project 601: Bluetooth Mobile Robot
Project 602: Automatic Roof
Project 603: WiFly Mobile Robot
Project 604: Ampaian Automatik GSM
Project 605: Automatic Hand Wash
Project 606: Smart Dustbin
Project 607: Smart Aquarium
Project 608: Hand Gesture Mobile Robot
Project 609: Hand Gesture Arm Robot
Project 610: Walking Robot
Project 611: Hand Robot
Project 612: Line Following Robot
Project 613: Fire Fighting Robot

OTHER PROJECT
Project 701: Click Here Game
Project 702: IOT Switch 16 Channel
Project 703: Bluetooth Switch 16 Channel
Project 704: Basketball Scoreboard
Project 705: Timing Gate
Project 706: LED Signboard (96X48)
Project 707: Fuel Cell Data Logger
Project 708: Load Cell with HX711
Project 709: Solar Signboard
Project 710: XBee Timing Gate
Project 711: Xbee Water Level
Project 712: Emergency Stop Plunger
Project 713: GSM AC Monitor
Project 714: Detector & Counter
Project 715: NFC Charger Station
Project 716: IOT NFC Smart Dustbin
Project 717: Modbus Seven Segment
Project 718: Charger Control

Web-web projek
Arduino4u
Belajar Arduino
Cytron Tutorial
KICT Blog
Idrisz
MyTechInvention
Nadi Eleczone
Zentronic
Arduino Library
Bobparadiso
Circuitlake
CodeAndLife
Cornell University
Electronics-lab
Electroschematics
EmbedJournal
Embedded-lab
Esskay Institute
ExtremeCircuits
Hackster
Instructables
NerdKits
Nevonprojects
PyImageSearch
Random Nerd Tutorials
RhydoLabz
Starting Electronics
Technology Tutorials
ECE4760

Web-web produk
Astana Digital
Autobotic
Connectronics
Cytron Technologies
Element14
GI Electronic
HobbyStore
Micro Tesseract
ThinkerSpace
Mybotic
Myduino
Nadi Eleczone Solutions
RS Malaysia
QQ Online Trading
Adafruit
Cutedigi
DFRobot
Elecfreaks
Elecrow
Itead Studio
Keyestudio
MikroElektronika
Openhapp
Parallax
Raspberry Pi
Sgbotic
Smart Prototyping
Sparkfun
Sure Electronics

Web-web barang online
Lazada
Aliexpress
Ebay

462 Responses to “Projek”

 1. yasmin says:

  assalam tuan, boleh saya tahu tuan guna jenis gps module apa dan codingnya?

 2. ariessa says:

  salam encik, saya pelajar networking. saya nak buat project arduino yg boleh diomasukkan element network. encik boleh suggest project utk sye develop?

 3. Soleh says:

  Assalamualaikum..sy students poli kos electric electronic..boleh tak encik bagi cadangan tentang projek bertemakan green technology..

 4. Izzah says:

  Assalamualaikum, sy nk tanya. Kalau sy ad idea utk buat project bagi assignment tahun akhir sy, and sy nk mintak encik shahrul buatkan boleh?

 5. Ikram says:

  Kalau saya ada sesuatu nak tambah pada projek tu, encik boleh program kan tak?.. Ataupun saya nak buat 1 projek, tapi encik yg buatkan programming, boleh?

 6. ikram says:

  Assalamualaikum, boleh bagikan cadangan ?.. contoh, projek logic gate ic tester. projek ni dah ada, tapi nak tambah sesuatu yg baru.. projek sama tapi ada beza dengan projek yg lama.

 7. Zati says:

  Assalamualaikum, boleh bagi pendapat tak mengenai projek yg berkaitan dgn underwater?