Raspberry Pi Lesson: Date & Time

September 19th, 2018  Posted at   Lesson Raspberry Pi
arrow   |   No Commentsarrow

Pada kebiasaan projek yang memaparkan tarikh dan jam memerlukan hardware atau IC DS1307 bagi membuat kiraan waktu. Sekiranya controller mempunyai sambungan internet contoh nya Raspberry Pi, ia boleh mendapatkan waktu melalui internet.

Rujukan bagi Python adalah di https://www.w3schools.com/python/python_datetime.asp

Berikut adalah demo nya

Python Source Code

Leave a Reply

What is 8 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)